Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Procedura pozyskiwania środków z funduszy europejskich w celu realizacji polityki regionalnej

Creator:

Kot, Oliwia

Subject and Keywords:

fundusz europejski ; polityka rozwoju ; kwalifikowalność projektów ; matryca logiczna ; generator wniosków

Description:

Reforma terytorialna warunkująca przeprowadzenie reformy ustrojowej samorządu terytorialnego wykreowała w efekcie nowy podmiot w postaci województwa samorządowego o randze regionu. Stał się on ośrodkiem regionalnego rozwoju wykorzystującym instrumenty finansowania z funduszy unijnych na potrzeby nie tylko własne, ale też potrzeby jednostek samorządu lokalnego z jego obszaru. Artykuł poświęcony jest analizie procedury aplikowania o środki z tych funduszy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski ; Korczak, Jerzy. Red.

Date:

2013

Resource Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-61370-42-0

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) ; (E-Monografie ; nr 40)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Rights Management:

© Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

TK