Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The concept of “denationalization” (or the equivalent “delocalization”) in the context of the US Federal Court decision in Chromalloy Aeroservices Inc. V Arab Republic of Egypt 939 F. Supp. 907 (DDC 1996) and the Amsterdam Court of Appeal Decision in Yukos Capital SARL v OAO Rosneft [2009]

Alternative title:

Koncepcja „denacjonalizacji” („delokalizacji”) w kontekście decyzji Sądu Federalnego Stanów Zjednoczonych w sprawie Chromalloy Aeroservices przeciwko Arabska Republika Egiptu (DDC 1996) oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie z 2009 roku w sprawie Yukos Capital SARL przeciwko OAO Rosneft

Creator:

Piątkowska, Katarzyna

Subject and Keywords:

delocalization ; Chromalloy ; Yukos ; New York Convention ; enforcing arbitral awards ; delokalizacja ; międzynarodowy arbitraż handlowy ; wyrok ; Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń arbitrażowych (1958)

Abstract:

Przez ostatnie pięćdziesiąt lat w sferze praktyki orzeczniczej międzynarodowego arbitrażu handlowego nastąpił ogromny zwrot w kierunku harmonizacji i ujednolicenia. Obecnie jednym z ważniejszych pytań, jakie w tej kwestii jest stawiane, to czy wyrok, który został uchylony w kraju miejsca procesu arbitrażowego, może zostać uznany i wykonany w innym. Artykuł opisuje koncepcję „delokalizacji” takich wyroków w świetle dwóch znanych spraw: Chromalloy i Yukos. Autorka stara się też odpowiedzieć na pytanie, czy sama Konwencja Nowojorska oferuje możliwość uznawania i wykonania wyroków sądu arbitrażowego, które zostały uchylone w innym kraju.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date:

2013

Resource Type:

książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-933222-5-1 ; ISBN 978-83-933222-5-1

Language:

eng ; pol

Relation:

(Acta Erasmiana ; t. 5)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Acta Erasmiana. Varia

Rights Management:

© Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych & Authors

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm