Object

Title: Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych. Cz. 2, Prace karnistyczne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych. Cz. 2, Prace karnistyczne

Subject and Keywords:

prawa człowieka   Unia Europejska   konferencje   prawo karne   integracja gospodarcza   Europa

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Szostak, Maciej. Red.   Dembowska, Izabela. Red.

Date:

2011

Date copyrighted:

2011

Detailed Type:

książka

Identifier:

ISBN 978-83-933222-0-6

Language:

pol   fre   eng

Relation:

(Acta Erasmiana ; t. 1)

Is part of:

Prace z zakresu integracji europejskiej oraz nauk penalnych

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych & Authors

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jun 16, 2021

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/40189

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information