Object

Title: Problemy interpretacyjne dualistycznego art. 168a k.p.k.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problemy interpretacyjne dualistycznego art. 168a k.p.k.

Alternative title:

Problems of interpretation of dualistic art. 168a of the Code of Criminal Procedure

Group publication title:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 2022, 39

Creator:

Pukarowska, Anna Maria

ORCID:

0000-0002-6681-7430

Subject and Keywords:

admissibility of illegally obtained evidence   evidence in criminal proceedings  
dopuszczalność nielegalnie uzyskanych dowodów   dowody w postępowaniu karnym

Abstract:

The purpose of this article is to analyze art. 168a of the Code of Criminal Procedure in the wording given by the March amendment, introducing the institution of admissibility of illegal evidence, while at the same time being a continuation of the evidentiary prohibitions. The analysis of interpretation discrepancies, which are particularly manifested in the application of a literal interpretation, was carried out by discussing individual parts of a multiple-complex sentence. The author also makes a historical reference to the September amendment of 2013, which initiated the existence of art. 168a of the Code of Criminal Procedure, with the aim of highlighting the features characteristic of this institution. The article expresses the position approving the introduction of contra legem evidence into the criminal trial, in order to implement the principle of material truth, not understood as superior to others. In the author’s opinion, reaching the truth understood in this way may enable the proposed interpretation of the conjunction, responsible for the occurrence of two norms on the basis of one provision. With the indicated procedure, it is necessary to use the achievements of the doctrine, which together will constitute the so-called safety valve against the most serious violations related to the risk of introducing illegal evidence to the criminal trial.  

Celem niniejszego artykułu jest analiza art. 168a k.p.k. w brzmieniu nadanym mu nowelizacją marcową, wprowadzającego instytucję dopuszczalności dowodu nielegalnego, co stanowi jednocześnie kontynuację zakazów dowodowych. Analiza rozbieżności interpretacyjnych, które przejawiają się zwłaszcza w trakcie zastosowania wykładni literalnej, została przeprowadzona poprzez omówienie poszczególnych części zdania wielokrotnie złożonego. Autorka dokonuje również historycznego odesłania do nowelizacji wrześniowej z 2013 roku, która zapoczątkowała byt w kodeksie postępowania karnego art. 168a k.p.k.; ma to na celu wyciągnięcie przed nawias cech charakterystycznych dla tej instytucji. W opracowaniu wyrażono stanowisko aprobujące wprowadzenie do procesu karnego dowodów contra legem w celu realizacji zasady prawdy materialnej, niepojmowanej jako nadrzędna wobec pozostałych. Zdaniem autorki dotarcie do tak rozumianej prawdy może umożliwić zaproponowane rozumienie spójnika odpowiedzialnego za wystąpienie dwóch norm na gruncie jednego przepisu. Przy wskazanym zabiegu konieczne jest posłużenie się dorobkiem doktryny, który będzie stanowić tak zwany wentyl bezpieczeństwa wobec najpoważniejszych naruszeń związanych z ryzykiem wprowadzenia dowodów nielegalnych do procesu karnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.   Kostecka-Jurczyk, Daria. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:137508   ISSN 0239-6661   ISSN 1733-5779

DOI:

10.19195/1733-5779.39.4

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661, No 4100

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Autor opisu:

WR U/PAdks

Object collections:

Last modified:

Jul 5, 2023

In our library since:

Jun 2, 2023

Number of object content hits:

11

Number of object content views in PDF format

11

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/147195

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information