Object

Title: Kilka uwag na temat zasady swobodnej oceny dowodów w rzymskim procesie karnym w kontekście „zasady pluralizmu dowodowego”

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kilka uwag na temat zasady swobodnej oceny dowodów w rzymskim procesie karnym w kontekście „zasady pluralizmu dowodowego”

Alternative title:

A Few remarks on the principle of free evaluation of evidence in Roman criminal trials in the context of ‘the principle of evidentiary pluralism’

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 127

Creator:

Nowicka, Dobromiła

ORCID:

0000-0002-1480-7281

Subject and Keywords:

testis unus testis nullus   evidence in Roman criminal trials   the principle of free evaluation of evidence   Constantine on proofs   criminal procedure of ancient Rome  
testis unus   testis nullus   dowody w rzymskich procesach karnych   zasada swobodnej oceny dowodów   Konstantyn I Wielki (?-337)   postępowanie karne w starożytnym Rzymie

Abstract:

The aim of the article is to examine legal sources in order to draw conclusions on the validity of the principle of free evaluation of evidence in Roman criminal trials from the republican era to the Justinian’s time. The most disputable issue in the matter seems to be the form of evidence appraisal in cognitio extra ordinem, which came to be an ordinary procedure in 3rd century A.D., especially in the light of famous rescript of Constantine seen as a basis for testis unus testis nullus principle, and, as such, as a predecessor of the legal (negative) theory of evidence. However, the constitution in question should not be considered as a breakthrough or a turning point in the matter of evidentiary procedure in Roman criminal trials as it appears rather to be a continuation of earlier regulations concerning procedure in civil cases. Moreover, it seems to be but one of a few manifestations of the principle of evidentiary pluralism which can be understood as basic for Roman criminal proceedings as such.  

Celem artykułu jest analiza źródeł prawniczych pod kątem obowiązywania zasady swobodnej oceny dowodów w rzymskich procesach karnych od ery republikańskiej do czasów justyniańskich. Najbardziej kontrowersyjnym zagadnieniem w tym zakresie, zwłaszcza w świetle słynnego reskryptu Konstantyna Wielkiego, który uznaje się za podstawę zasady testis unus, testis nullus (tym samym będącej poprzedniczką legalnej — negatywnej — teorii dowodowej), wydaje się być ocena dowodów w ramach cognitio extra ordinem, która stała się procedurą zwykłą w III wieku n.e. Konstytucja ta nie powinna być jednak uważana za przełomową lub traktowana jako punkt zwrotny w zakresie procedury dowodowej w rzymskich procesach karnych, jako że wydaje się raczej stanowić kontynuację wcześniejszych regulacji dotyczących postępowania w sprawach cywilnych. Co więcej, wydaje się, że była on tylko jednym z przejawów zasady pluralizmu dowodowego i może być rozumiana jako podstawowa dla rzymskich postępowań karnych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136230   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.127.35

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 4072)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 24, 2023

In our library since:

Jan 23, 2023

Number of object content hits:

17

Number of object content views in PDF format

18

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146030

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information