Object

Title: Działalność zawodowa wykonawcy w prawie zamówień publicznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Działalność zawodowa wykonawcy w prawie zamówień publicznych

Alternative title:

Professional Activity of an Economic Operator in Public Procurement Law

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2022, 334. Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Creator:

Przeszło, Ewa

ORCID:

0000-0002-9649-4134

Subject and Keywords:

economic operator   professional activity   professional capacity   qualifications   public contract  
wykonawca   działalność zawodowa   zdolność zawodowa   kwalifikacje   zamówienia publiczne

Abstract:

In view of the fact that the term “professional activity” has not been clarified on the grounds of the Public Procurement Law, it is necessary to reflect on its meaning and content, as well as to establish its relationship with the contractor for a public contract. It follows from provisions outside the sphere of the Public Procurement Law that professional activity may be understood as a set of activities with a specific subject matter, and also as a specific business activity and activities carried out on the basis of a civil law contract or an employment contract. Professional activity is also a set of activities of a specific economic operator who has the rights, including qualifications and professional capacity, to perform a specific public contract.  

W sytuacji niewyjaśnienia określenia „działalność zawodowa” na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych należy zastanowić się nad jego znaczeniem i treścią oraz ustalić jego związek z wykonawcą zamówienia publicznego. Z przepisów spoza sfery prawa zamówień publicznych wynika bowiem, że działalność zawodowa może być ujmowana jako zespół czynności o określonym przedmiocie, a ponadto jako wykonywana w określony sposób działalność gospodarcza oraz czynności prowadzone na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę. Działalność zawodowa to także zespół czynności określonego wykonawcy, który dysponuje uprawnieniami, w tym kwalifikacjami, do realizacji konkretnego zamówienia publicznego, oraz jego zdolność zawodowa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136837   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.334.83

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2023

In our library since:

Mar 17, 2023

Number of object content hits:

10

Number of object content views in PDF format

14

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146380

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information