Object

Title: Inicjowanie postępowania karnego — zarys problematyki w kontekście spraw przeciwko wiarygodności dokumentów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Inicjowanie postępowania karnego — zarys problematyki w kontekście spraw przeciwko wiarygodności dokumentów

Alternative title:

Initiation of criminal proceedings — outline issues in the context of cases against credibility of documents

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 127

Creator:

Żylińska, Justyna

ORCID:

0000-0002-1199-6275

Subject and Keywords:

notification of a crime   document   crime against documents   criminal trial  
zawiadomienie o przestępstwie   dokument   przestępstwo przeciwko dokumentom   proces karny

Abstract:

The subject of the consideration presented in this paper is the notification of a crime against document reliability and its procedural consequences. The central issue discussed is the notion and procedural principles of filing a notification in such cases. The paper also focuses on analysing the possibilities of serving a complaint regarding failure to act and consider the notification of a crime. Also discussed is the reaction of law enforcement authorities to the notification of a crime, in cludingthe possibility of undertaking verification activities in order to supplement the data contained in the notification of a crime or to verify the facts in this regard within a specified deadline.  

Przedmiotem rozważań podjętych w niniejszym opracowaniu jest zawiadomienie o przestępstwie przeciwko wiarygodności dokumentów i jego skutki procesowe. Jako centralne potraktowano zagadnienie pojęcia i reguł postępowania związanych ze złożeniem zawiadomienia o przestępstwie w tego rodzaju sprawach. Opracowanie skupia się również na analizie możliwości złożenia zażalenia na bezczynność w zakresie rozpoznania zawiadomienia o przestępstwie. Odniesiono się w nim także do reakcji organów ścigania na zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, w tym do możliwości podjęcia czynności sprawdzających realizowanych w celu uzupełnienia w wyznaczonym terminie danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie lub weryfikacji faktów w tym zakresie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136220   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.127.24

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; nr 4072)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 23, 2023

In our library since:

Jan 23, 2023

Number of object content hits:

6

Number of object content views in PDF format

6

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146015

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information