Object

Title: Wydanie uprzedniego porozumienia cenowego po wprowadzeniu zmian ustawowych. Wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wydanie uprzedniego porozumienia cenowego po wprowadzeniu zmian ustawowych. Wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego

Alternative title:

Issuing advance pricing agreement following legislative changes

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. 2021, 125

Creator:

Kopyściański, Marek

ORCID:

0000-0003-0108-3824

Subject and Keywords:

APA request   related parties   controlled transaction   reconciliation meeting   APA decision  
wniosek o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego   podmioty powiązane   transakcja kontrolowana   spotkanie uzgodnieniowe   decyzja w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego

Abstract:

The procedure for issuing an APA requires the initiative of the taxpayer. It is carried out only at the request of the interested entity. The provisions of the Act on the settlement of double taxation disputes and the conclusion of advance pricing agreements define the content of the application for an APA. The scope of information concerning the applicant and other related entities involved in the controlled transaction covers a number of key issues. Their analysis allows the possible conclusion of an advance pricing agreement. This information is divided into two main groups. The first group includes information on the applicant and other related entities involved in the controlled transaction. The second includes information on the controlled transaction covered by the application.  

Postępowanie w sprawie wydania uprzedniego porozumienia cenowego wymaga inicjatywy ze strony podatnika. Jest ono przeprowadzane wyłącznie na wniosek zainteresowanego podmiotu. Przepisy ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych określają zawartość wniosku o wydanie uprzedniego porozumienia cenowego. Zakres informacji dotyczących wnioskodawcy i pozostałych podmiotów powiązanych uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej obejmuje szereg kluczowych kwestii. Ich analiza umożliwia ewentualne zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego. Informacje te podzielone są na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza dotyczy wnioskodawcy i pozostałych podmiotów powiązanych, uczestniczących w dokonaniu transakcji kontrolowanej. Do drugiej grupy informacji należą uwagi dotyczące transakcji kontrolowanej objętej wnioskiem.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Tomanek, Artur. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136154   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.125.2

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4050)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2021   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jan 20, 2023

Number of object content hits:

9

Number of object content views in PDF format

13

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145893

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information