Object

Title: Zielone zamówienia publiczne w perspektywie transformacji energetyczno-klimatycznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zielone zamówienia publiczne w perspektywie transformacji energetyczno-klimatycznej

Alternative title:

Green public procurement in the perspective of the energy and climate transformation

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Creator:

Chrisidu-Budnik, Agnieszka

ORCID:

0000-0001-7775-241X

Subject and Keywords:

sustainable development   green public procurement   European Green Deal  
zrównoważony rozwój   zielone zamówienia publiczne   Europejski Zielony Ład

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

In the European Green Deal announced in December 2019, the European Union set the objective of achieving climate neutrality by 2050. Such an ambitious objective requires an economic transformation involving not only energy, which has been the main area of attempts to reduce CO2 emissions to date, but also those sectors of the economy that have not yet been associated with reducing carbon footprints. In order to pursue the strategy laid down in the European Green Deal, a number of legislative and organizational measures need to be taken to improve the state of the environment. A change of approach is also needed in the public sector so that players on the public procurement market, especially contracting authorities, are able to become involved in the energy transformation processes and stimulate its pace. Green public procurement plays a special role in this respect which, with its additive (incremental) function, is a part of the holistic strategy of the European Green Deal.  

W ogłoszonym w grudniu 2019 r. Europejskim Zielonym Ładzie Unia Europejska wyznaczyła cel: osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Tak ambitnie zakreślony cel wymaga transformacji gospodarczej obejmującej nie tylko energetykę, która dotychczas stanowiła główny obszar podejmowania próby ograniczenia emisji CO2, ale także te działy gospodarki, które nie były dotychczas kojarzone z redukcją śladu węglowego. W celu realizacji strategii określonej w Europejskim Zielonym Ładzie niezbędne jest podjęcie szeregu działań legislacyjnych i organizatorskich, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Zmiana podejścia konieczna jest także w sektorze publicznym tak, by uczestnicy rynku zamówień publicznych, zwłaszcza instytucje zamawiające mogły włączyć się w procesy transformacji energetycznej i stymulowały jej dynamikę. Szczególna rola w tym zakresie przypisywana jest zielonym zamówieniom publicznym, które pełniąc funkcję addytywną (przyrostową), wpisują się w założenia holistycznej strategii, jaką stanowi Europejski Zielony Ład.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.   Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135784   doi:10.34616/145040       ISSN:2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 29, 2022

In our library since:

Nov 29, 2022

Number of object content hits:

26

Number of object content views in PDF format

28

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145040

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information