Object

Title: Pojęcie rewolucji u Karola Marksa i Antonia Gramsciego - analiza porównawcza

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pojęcie rewolucji u Karola Marksa i Antonia Gramsciego - analiza porównawcza

Alternative title:

The concept of revolution in views of Karl Marx and Antonio Gramsci – the comparative analysis

Group publication title:

Acta Erasmiana. 2021, 20

Creator:

Tyca, Piotr

Subject and Keywords:

Marks, Karol (1818-1883)   Gramsci, Antonio (1891-1937)   rewolucja   marksizm   postmarksizm

Abstract:

The author of the article describes Karl Marx’s and Antonio Gramsci’s thought on revolution – as well abstractly, as in relation to proletarian revolution. He analyzes views of both philosophers and try to point out similiarities and differences between them. He also tries to present the changes, that Antonio Gramsci did into classical Marxism and show their original and creative character. Addictionally the author notices meaning of these changes as intellectual inspirations for next generations of postmarxists.  

Autor artykułu opisuje poglądy Karola Marksa i Antonia Gramsciego na zjawisko rewolucji – zarówno abstrakcyjnie, jak i w odniesieniu do rewolucji proletariackiej. Dokonuje analizy poglądów obu myślicieli i usiłuje wskazać podobieństwa i różnice między nimi. Stara się przedstawić zmiany, jakich wobec założeń klasycznego marksizmu dokonał Antonio Gramsci oraz wykazać ich nowatorski i twórczy charakter. Zarazem zaznacza znaczenie tychże zmian jako intelektualnej inspiracji dla następnych pokoleń przedstawicieli nurtu postmarksistowskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Gaweł, Kamil. Red.   Popielarski, Marek. Red.   Strużyński, Krzysztof. Red.   Ławniczak, Artur. Rec.   Machaj, Łukasz. Rec.   Antonów, Radosław. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:134051   doi:10.34616/144552       ISSN:2451-2060

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa & Authors, Wrocław 2021

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jun 29, 2022

In our library since:

Jun 29, 2022

Number of object content hits:

165

Number of object content views in PDF format

166

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144552

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information