Szczegóły obiektu: Węgrzy jako pars aliqua gentis Massagetum. Ślady późnoantycznej i wczesnośredniowiecznej uczoności w dziele Tomasza archidiakona Splitu. Część 2. Postrzeganie Massagetów. 1) Kontekst „scytyjski”

PDF

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności