Object's details: Węgrzy jako pars aliqua gentis Massagetum. Ślady późnoantycznej i wczesnośredniowiecznej uczoności w dziele Tomasza archidiakona Splitu. Część 2. Postrzeganie Massagetów. 1) Kontekst „scytyjski”

PDF

See also

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy