Obiekt

Tytuł: Otwarcie ciągłości administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Otwarcie ciągłości administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Tytuł odmienny:

Opening the continuity of administrative enforcement proceedings in the light of the amended provisions of the Act on enforcement proceedings in administration

Twórca:

Majczak, Paweł

ORCID:

0000-0002-3275-649X

Temat i słowa kluczowe:

administrative enforcement proceedings   administrative enforcement   initiation of proceedings   reprimand   amendment  
administracyjne postępowanie egzekucyjne   egzekucja administracyjna   wszczęcie postępowania   upomnienie   nowelizacja

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

The main subject of research in this study were the issues of admissibility, method and moment of initiating administrative enforcement proceedings and administrative enforcement. Such a legal situation has been examined, taking into account on the one hand, the protection of the rights of the obliged person, and on the other hand, the nature and effectiveness of enforcement proceedings. The article contains an analysis of selected provisions of the Act on enforcement proceedings in administration after the amendment in 2020 and 2021. The paper also refers to the regulation from before the amendments of the Act on enforcement proceedings in administration. In the opinion of the author, the amendment contains a number of regulations improving and increasing the effectiveness of enforcement proceedings in administration. Some solutions, however, require refinement. The analysis includes questionable issues both within the theoretical and practical field.  

Głównym przedmiotem badań w tym opracowaniu były kwestie warunków dopuszczalności, sposobu oraz momentu wszczęcia postępowania administracyjnego i egzekucji administracyjnej. W opracowaniu dokonana została ocena stanu prawnego przy uwzględnieniu ‒ z jednej strony ‒ ochrony uprawnień zobowiązanego, a z drugiej ‒ istoty oraz efektywności postępowania egzekucyjnego. Artykuł zawiera analizę wybranych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji po nowelizacji w 2020 i 2021 r. Odniesiono się również do regulacji sprzed tej nowelizacji. Zdaniem autora nowelizacja zawiera szereg regulacji usprawniających i zwiększających efektywność postępowania egzekucyjnego w administracji. Niektóre rozwiązania wymagają jednak dopracowania. W pracy zastosowano formalno-dogmatyczną metodę pracy.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2021

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

article  
artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132249   doi:10.34616/141814       ISSN 2450-3932

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

30 lis 2021

Data dodania obiektu:

30 lis 2021

Liczba wyświetleń treści obiektu:

208

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

214

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141814

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji