Object

Title: Otwarcie ciągłości administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Otwarcie ciągłości administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Alternative title:

Opening the continuity of administrative enforcement proceedings in the light of the amended provisions of the Act on enforcement proceedings in administration

Creator:

Majczak, Paweł

ORCID:

0000-0002-3275-649X

Subject and Keywords:

administrative enforcement proceedings   administrative enforcement   initiation of proceedings   reprimand   amendment  
administracyjne postępowanie egzekucyjne   egzekucja administracyjna   wszczęcie postępowania   upomnienie   nowelizacja

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The main subject of research in this study were the issues of admissibility, method and moment of initiating administrative enforcement proceedings and administrative enforcement. Such a legal situation has been examined, taking into account on the one hand, the protection of the rights of the obliged person, and on the other hand, the nature and effectiveness of enforcement proceedings. The article contains an analysis of selected provisions of the Act on enforcement proceedings in administration after the amendment in 2020 and 2021. The paper also refers to the regulation from before the amendments of the Act on enforcement proceedings in administration. In the opinion of the author, the amendment contains a number of regulations improving and increasing the effectiveness of enforcement proceedings in administration. Some solutions, however, require refinement. The analysis includes questionable issues both within the theoretical and practical field.  

Głównym przedmiotem badań w tym opracowaniu były kwestie warunków dopuszczalności, sposobu oraz momentu wszczęcia postępowania administracyjnego i egzekucji administracyjnej. W opracowaniu dokonana została ocena stanu prawnego przy uwzględnieniu ‒ z jednej strony ‒ ochrony uprawnień zobowiązanego, a z drugiej ‒ istoty oraz efektywności postępowania egzekucyjnego. Artykuł zawiera analizę wybranych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji po nowelizacji w 2020 i 2021 r. Odniesiono się również do regulacji sprzed tej nowelizacji. Zdaniem autora nowelizacja zawiera szereg regulacji usprawniających i zwiększających efektywność postępowania egzekucyjnego w administracji. Niektóre rozwiązania wymagają jednak dopracowania. W pracy zastosowano formalno-dogmatyczną metodę pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:132249   doi:10.34616/141814       ISSN 2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Nov 30, 2021

Number of object content hits:

297

Number of object content views in PDF format

305

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141814

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information