Object

Title: Antytotalitarne przesłanie filozofii prawa Immanuela Kanta

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Antytotalitarne przesłanie filozofii prawa Immanuela Kanta

Alternative title:

The anti-totalitarian message of Immanuel Kant’s philosophy of law

Creator:

Kuźmicz, Karol

ORCID:

0000-0002-3914-5499

Subject and Keywords:

practical imperative   legal imperative   republican system   civil society   perpetual peace  
imperatyw praktyczny   imperatyw prawny   ustrój republikański   społeczeństwo obywatelskie   wieczny pokój

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

Immanuel Kant is one of the main representatives of the Enlightenment and liberalism. From the current perspective, the message of his philosophy of law should be treated as anti-totalitarian, mainly due to the idea of freedom, which in Kant’s view was referred to and postulated by practical reason.Similar anti-totalitarian sentiments can be found in Kant’s imperatives: categorical, practical, and legal imperative, the concept of perpetual peace, republican system and state of purposes. All this can be referred to the principles of democratic state, the rule of law, civil society, and theprotection of civil rights and political freedoms.  

Immanuel Kant zaliczany jest do głównych przedstawicieli nowożytnego liberalizmu. Ze współczesnej perspektywy przesłanie jego filozofii prawa należy potraktować jako antytotalitarne. Decyduje o tym przede wszystkim idea wolności, do której się odwoływał i którą postulował rozum praktyczny.Podobnie antytotalitarny charakter mają Kantowskie imperatywy: kategoryczny, praktyczny i prawny, jego koncepcja „wiecznego pokoju”, „ustroju republikańskiego” i „państwa celów”. Wszystko to można odnieść do założeń współczesnej demokracji, państwa prawa i praworządności, społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrony podstawowych praw i wolności obywatelskich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131155   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1126

DOI:

10.19195/2300-7249.42.4.14

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 4, s. 307-326

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 15, 2023

In our library since:

Oct 15, 2021

Number of object content hits:

95

Number of object content views in PDF format

100

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141742

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information