Object

Title: Spór o „Solidarność”. Przypadek Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Spór o „Solidarność”. Przypadek Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodległość”

Creator:

Grabowiec, Piotr   Golińczak, Marek

Subject and Keywords:

communism   anti-communist opposition   „Solidarity”   civil society  
komunizm   opozycja antykomunistyczna   „Solidarność”   społeczeństwo obywatelskie

Abstract:

When we research the operation of Worker's Union „Solidarity” (NSZZ „Solidarność”) from the 1980s, interesting is the analysis of the opinions about it held by the people who made up the anti-communist opposition in Poland. Every observer of Polish public debate will surely notice that all the former members of the opposition, as well as people not connected to it, invoke the heritage of „S”. As we know, part of the communities which created various anticommunist organizations or societies, focused around the emerging Union. The best proof of that is the Worker's Defence Committee (KOR), which was created in 1976 and which announced the termination of its operations in 1980. An imprecise observation of the operations of various groups might give the misleading impression that all fully identified with the Union. But when we start a more in-depth research into the operations, publications and statements of various activists, it appears that the matter is far from obvious. A significant reason for highlighting the differences in assessments was the imposition of martial law in December 1981 and the delegalization of „Solidarity”. The dichotomy of worldviews, which is described by antonyms compromise - intransigence, inaction - action, has been characteristic of the discussions in opposition circles in the 1980s.  

Kiedy badamy działalność NSZZ „Solidarność” z lat 80. XX wieku, interesującą jest analiza wypowiedzi na jej temat ludzi, którzy tworzyli opozycję antykomunistyczną w Polsce. Każdy obserwator polskiej debaty publicznej zauważa z pewnością, że na dziedzictwo „S” powołują się dzisiaj wszyscy byli opozycjoniści, a nawet osoby z nią niezwiązane. Jak wiadomo, część środowisk tworzących różnego rodzaju organizacje czy środowiska antykomunistyczne skupiła się w 1980 roku wokół powstającego Związku. Najlepszym dowodem jest chociażby powstały w 1976 roku Komitet Obrony Robotników, który w roku 1980 ogłosił zakończenie swej działalności. Niezbyt wnikliwa obserwacja działalności rozmaitych grup może dawać jednak złudne przekonanie, że wszyscy w pełni identyfikowali się ze Związkiem. Kiedy bardziej dogłębnie zaczynamy badać działalność, publicystykę i wypowiedzi różnych działaczy okazuje się, że sprawa nie jest już tak oczywista. Dla uwidocznienia się różnic w ocenach szczególnym wydarzeniem stało się wprowadzenie w Polsce stanu wojennego w grudniu 1981 roku i delegalizacja „Solidarności”. Dychotomia poglądów, którą określają antonimy kompromis – bezkompromisowość, bezczynność - działanie były charakterystyczne dla dyskusji w opozycyjnych kręgach lat 80. XX wieku.

Place of publishing:

Toruń

Publisher:

Wydawnictwo Adam Marszałek

Contributor:

Sielezin, Jan Ryszard. Red.   Wiszniowski, Robert. Red.   Alberska, Małgorzata. Red.   Chałupczak, Henryk. Rec.   Wróbel, Sylwester. Rec.

Date created:

2017

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87319

DOI:

10.23734/26.17.029

Source:

Od historii myśli do praktyki politycznej. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Juchnowskiemu z okazji Jubileuszu 40-lecia pracy naukowej. Redakcja naukowa: Jan Ryszard Sielezin, Robert Wiszniowski, Małgorzata Alberska. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017

Language:

pol

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Adam Marszałek

Autor opisu:

jk

Object collections:

Last modified:

Sep 26, 2022

In our library since:

Dec 11, 2017

Number of object content hits:

262

Number of object content views in PDF format

320

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92620

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information