Object

Title: Filozofia polityczna a racja stanu. Część 1

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Filozofia polityczna a racja stanu. Część 1

Alternative title:

Political philosophy and the reason of state. Part 1

Creator:

Rau, Zbigniew

ORCID:

0000-0002-8417-3456

Subject and Keywords:

reason of state   restrictions on freedom   democracy   politics   normativity   state  
racja stanu   ograniczenia wolności   demokracja   polityczność   normatywność   państwo

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

The reason of the state, understood as the reason of its existence and expressed by a synthesis of the normative as well as the political, including its normative and empirical, universal and particular, abstract and concrete dimensions, requires a justification through political philosophy. Nevertheless, in the output of the main Western political philosophy body, including the Aristotelian, Marxist, and liberal traditions, the reason of state lacks any such justification. In these traditions, there is no distinction between what characterises all states and what distinguishes each state. They all focus almost exclusively on what is common for all states. Everything that is characteristic of one state in a given tradition is also characteristic of every other state and all states together. This is the case since everything that in one tradition characterises a subject or citizen of a given state, also characterises every other subject or citizen of that state, as well as every other subject or citizen of every other state, and all subjects and citizens of all states. Similarly, everything that in one tradition characterises a given society in agiven state also characterises every other society in every other state, and all societies in all states. Thus, the distinction necessary for the conceptualisation of reason of the state between what characterises all states and what distinguishes specific states in the traditions of political philosophy presented here does not exist.  

Racja stanu, rozumiana jako racja istnienia państwa, wyrażona przez syntezę normatywności i polityczności, czy też szerzej — wymiaru normatywnego i empirycznego, a także uniwersalnego i partykularnego, abstrakcyjnego i konkretnego, wymaga uzasadnienia filozofii politycznej. Niemniej jednak w zasadniczym dorobku zachodniej filozofii politycznej, a więc zarówno w tradycji arystotelesowskiej, jak i marksistowskiej czy liberalnej, racja stanu nie może liczyć na doktrynalne wsparcie. W tradycjach tych nie ma bowiem rozróżnienia między tym, co charakteryzuje wszystkie państwa, a tym, co wyróżnia konkretne z nich. Wszystkie one koncentrują się prawie wyłącznie na tym, co dla państw jest wspólne. Wszystko, co w danej tradycji cechuje jedno państwo, cechuje też każde inne i wszystkie państwa razem. Jest tak dlatego, że wszystko, co w jednej tradycji charakteryzuje poddanego czy obywatela danego państwa, charakteryzuje też każdego innego poddanego czy obywatela tegoż państwa, a także każdego innego poddanego czy obywatela każdego innego państwa oraz wszystkich poddanych i obywateli wszystkich państw. Podobnie wszystko, co charakteryzuje w jednej tradycji dane społeczeństwo w konkretnym państwie, charakteryzuje też każde inne społeczeństwo w każdym innym państwie i wszystkie społeczeństwa we wszystkich państwach. Tym samym konieczne dla konceptualizacji racji stanu rozróżnienie między tym, co charakteryzuje wszystkie państwa, a tym, co wyróżnia konkretne z nich, w prezentowanych tu tradycjach filozofii politycznej nie ma racji bytu.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131152   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1126

DOI:

10.19195/2300-7249.42.4.11

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 4, s. 231-250

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 15, 2023

In our library since:

Oct 15, 2021

Number of object content hits:

35

Number of object content views in PDF format

42

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141739

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Filozofia polityczna a racja stanu. Część 1 Mar 15, 2023

This page uses 'cookies'. More information