Object

Title: Idea konstytucjonalizmu w państwach demokratycznych i autorytarnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Idea konstytucjonalizmu w państwach demokratycznych i autorytarnych

Alternative title:

The idea of constitutionalism in democratic and authoritarian states

Creator:

Bernaczyk, Michał (1979- )

ORCID:

0000-0001-7683-8852

Subject and Keywords:

constitutionalism   normative constitutionalism   mere rule of law constitutionalism   hybrid regimes   authoritarianism   authoritarian constitution   rule of law   independent and impartial judiciary  
konstytucjonalizm   konstytucjonalizm normatywny   konstytucjonalizm „czysto praworządny”   reżimy hybrydowe   autorytaryzm   konstytucja państwa autorytarnego   rządy prawa   niezależne i niezawisłe sądownictwo

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

Polish constitutional law utilizes the notion of “constitutionalism” but does not explain the basic components which would help to classify a given system to such a category. The 20th century utilized this concept for the purposes of confrontation between West and East, but with the democratic wave of the 1990s and the decay of the transition process, it began to lose its widely acknowledged criteria of recognition. The article brings new taxonomy proposed in comparative constitutional law which suggests that there is no longer one fixed notion of constitutionalism. Such an approach seems to be the equivalent of realpolitik in constitutional studies accompanied by the suggestion that Western taxonomy can no longer ignore the protracted existence of constitution- based states which treat it as an object but reject other components e.g. separation of powers, an effective impartial and independent judicial system and legal constraints. Such realism in taxonomy may come at a price, with even further decay of rule of law standards and erosion of liberal democracy  

Polskie prawo konstytucyjne posługuje się pojęciem „konstytucjonalizm”, ale nie wyjaśnia cech kryterialnych, które pozwalają na zaliczenie określonego ustroju do tej kategorii. W ubiegłym stuleciu konstytucjonalizm był sformułowaniem zaangażowanym ideologicznie w konfrontację między Zachodem a Wschodem, lecz wraz z falą demokratyzacji końca XX wieku i załamaniem procesów demokratycznych zaczął tracić cechy kryterialne wypracowane głównie w kulturze anglosaskiej.Artykuł przybliża nowe propozycje terminologiczne pojawiające się w porównawczym prawie konstytucyjnym. Sugeruje się bowiem, że nie istnieje jedno pojęcie konstytucjonalizmu. Propozycje wydają się uosabiać realpolitk wraz z sugestią, że nie można dłużej ignorować długotrwałego istnie-nia państw opierających działanie na konstytucji, jednocześnie redukując jej znaczenie do roli użytecznego narzędzia i odrzucając inne elementy, jak na przykład podział władz, efektywne, niezawisłe i niezależne sądownictwo i związanie prawem. Ukrytym kosztem wprowadzenia tej terminologii może być jednak dalsze racjonalizowanie obniżania standardów praworządności oraz eliminowanie elementów liberalnej demokracji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Maciejewski, Marek (1950- ). Red.   Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128582   ISSN 2300-7249   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/2300-7249.42.3.1

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 3, s. 7-27

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 15, 2023

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

283

Number of object content views in PDF format

291

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139291

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information