Object

Title: Is there a need to introduce a presumption of an employment relationship into the Polish legal system? ; Czy jest potrzeba wprowadzenia domniemania istnienia stosunku pracy do polskiego systemu prawnego?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Is there a need to introduce a presumption of an employment relationship into the Polish legal system?  
Czy jest potrzeba wprowadzenia domniemania istnienia stosunku pracy do polskiego systemu prawnego?

Creator:

Stanioch, Karol

ORCID:

0000-0002-4538-375X

Subject and Keywords:

presumption of a labor law employment contract   axiology of labor law   ethical character of work  
domniemanie stosunku pracy   aksjologia prawa pracy   etyczny charakter pracy

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

The article contains reflections on the legitimacy of introducing the presumption of the employment contract’s labor law character into the polish legal system, the possible shape of such a regulation and the manner of its introduction in relation to the axiological assumptions of the labour law. The author joins the discussion on the presumption by referring to the views presented by legal scholars on the subject and analyzing the presumptions existing in the Netherlands, Switzerland, and Slovenia. In his conclusions, he supports the introduction of the presumption in material and rebuttable form.  

Artykuł zawiera rozważania na temat słuszności wprowadzenia domniemania pracowniczego charakteru umowy o zatrudnienie do polskiego porządku prawnego, ewentualnego kształtu takiej regulacji oraz sposobu jej wprowadzenia w relacji z aksjologicznymi założeniami prawa pracy. Autor włącza się w nurt dyskusji na temat domniemania poprzez odniesienie się do dotychczasowego dorobku doktryny w tym temacie oraz analizę domniemań funkcjonujących w Holandii, Szwajcarii oraz Słowenii. We wnioskach opowiada się za wprowadzeniem domniemania w formie materialnej i wzruszalnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128626   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.13

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 201-217

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

81

Number of object content views in PDF format

85

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139280

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information