Object

Title: Liquidated damages for failure to pay or delayed payment of remuneration to subcontractors — comments on the background of the resolution of the Supreme Court of 30 June 2020,III CZP 67/19 ; Kara umowna za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom — uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2020 roku, III CZP 67/19

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Liquidated damages for failure to pay or delayed payment of remuneration to subcontractors — comments on the background of the resolution of the Supreme Court of 30 June 2020,III CZP 67/19  
Kara umowna za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom — uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2020 roku, III CZP 67/19

Creator:

Herl, Cyprian

ORCID:

0000-0003-0008-4016

Subject and Keywords:

liquidated damages in public procurement contracts   subcontractors in public procurement   performance of the obligation and the consequences of non-performance   non-pecuniary obligations  
kary umowne wumowach wsprawie zamówienia publicznego   podwykonawcy wzamówieniach publicznych   wykonanie zobowiązania i skutki ich niewykonania   zobowiązania niepieniężne

Description:

Tyt. tomu: Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych

Abstract:

The subject of this work is the issue of the admissibility of stipulating liquidated damages for failure to pay or delayed payment of remuneration to subcontractors in the light of article 483 par. 1 of the Civil Code, which allows stipulating contractual penalties only in non-pecuniary obligations. The basis for the considerations is the content of the resolution of the Supreme Court of June 30th, 2020 (III CZP 67/19), which took a firm position in the ongoing legal discourse. This publication is a comparison on the basis of the previous jurisprudence and the doctrine of the relationship between liquidated damages defined in article 483 par. 1 of the Civil Code, and liqui-dated damages provided for in the Act of 29th January 2004 — Public Procurement Law.  

Przedmiotem niniejszej pracy jest kwestia dopuszczalności zastrzegania kar umownych za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom w świetle art. 483 par. 1 k.c., który dopuszcza zastrzeganie kar umownych wyłącznie w zobowiązaniach niepieniężnych. Podstawę rozważań stanowi treść uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2020 roku (sygn. akt III CZP 67/19), który zajął zdecydowane stanowisko w toczącym się dyskursie prawniczym. Niniejsza publikacja stanowi porównanie na podstawie dotychczasowego orzecznictwa oraz doktryny relacji pomiędzy karami umownymi zdefiniowanymi w art. 483 par. 1 k.c. a karami umownymi przewidzianymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamówień publicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128617   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.35.3

Source:

PAd 102060 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 35, 2021, s. 33-50

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jun 3, 2022

In our library since:

Aug 4, 2021

Number of object content hits:

110

Number of object content views in PDF format

115

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139270

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information