Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zasady odpowiedzialności deliktowej w zachodniogalicyjskim kodeksie cywilnym i ich wpływ na ABGB w świetle współczesnego polskiego prawa deliktów

Creator:

Bokwa, Krzysztof   Jarosz, Iwo

ORCID:

0000-0002-7625-6809   0000-0003-3671-1982

Subject and Keywords:

kodeks cywilny zachodniogalicyjski   prawo austriackie   prawo zobowiązań   odpowiedzialność deliktowa   historia prawa

Abstract:

Artykuł ma na celu przedstawienie zarysu regulacji zachodniogalicyjskiego kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności deliktowej. W tym celu autorzy przedstawiają genezę tej kodyfikacji i jej znaczenie dla rozwoju prawa cywilnego w Europie Środkowej. Stanowi to podstawę szczegółowej analizy wybranych, szczególnie interesujących regulacji rozdziału XIII części trzeciej kodeksu i zestawienia ich z odpowiadającymi im normami zawartymi w austriackim ABGB i aktualnym polskim kodeksie cywilnym. Zastosowanie zróżnicowanej metodologii badawczej (metody komparatystycznej, historycznoprawnej i dogmatycznej) pozwala na ukazanie ewolucji opisywanych aspektów prawa cywilnego w ciągu ubiegłych dwóch stuleci, a zarazem aktualności opisywanych problemów dla współczesnej nauki i praktyki prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jakubowski, Sebastian. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

artykuł

Identifier:

ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.34.12

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng

Abstract Language :

pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 34, 2020, s. 171-183

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg