Object

Title: Przyspieszony rozwój handlu włoskiego w późnym średniowieczu – jego ekonomiczne, ustrojowe i prawne aspekty

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Przyspieszony rozwój handlu włoskiego w późnym średniowieczu – jego ekonomiczne, ustrojowe i prawne aspekty

Creator:

Gaca, Andrzej   Filipiak, Zbigniew

ORCID:

0000-0001-5051-3486   0000-0002-4147-7783

Subject and Keywords:

handel   miasta włoskie   komuny miejskie   autonomia   prawo statutowe

Abstract:

Poczynając od XIII w., następowała zakrojona na szeroką skalę ekspansja handlu włoskiego, w dużej mierze mającego charakter tranzytowy, skierowana głównie na Europę Środkową i Zachodnią. Pod koniec tego stulecia rozpoczęły się stałe kontakty morskie między Włochami a północą Europy. Szczególnie miasta północnej Italii stały się najważniejszymi europejskimi centrami handlowymi, a kupcy włoscy prowadzili swe interesy w całym niemal znanym wówczas Europejczykom świecie. Poziom bogactwa, jaki osiągnęły ośrodki miejskie Półwyspu Apenińskiego w późnym średniowieczu, uczyniły z Włoch pierwsze mocarstwo handlowe i finansowe świata zachodniego. Przyczyniło się do tego szereg czynników, zwłaszcza powstawanie od XI w. szczególnej formy ustrojowej ‒ autonomicznych komun włoskich i ich dalsza ewolucja oraz emancypacja, stwarzające dogodne warunki dla postępującego rozwoju gospodarczego. Jako organizmy cieszące się znaczną niezawisłością, komuny miejskie mogły wybierać swoje organy ustawodawcze, wykonawcze i sądowe. Mogły stanowić również własne normy prawne. Już w pierwszej połowie XIII w. większość poszczególnych miast Italii powoływało specjalne komisje, które układały własne zbiory praw zwane statutami. Oceniając rolę prawa statutowego w rozwoju późnośredniowiecznego prawa europejskiego, zwłaszcza karnego, należy podkreślić, że miasta włoskie wywarły również istotny wpływ na powstawanie i rozwój kilku nowych dyscyplin, takich jak prawo handlowe,czekowe, asekuracyjne czy morskie. Przykładowo można wskazać na nieznane prawu rzymskiemu rodzaje spółek wytworzone przez miasta włoskie: spółkę komandytową i spółkę akcyjną. Odrębne znaczenie w miastach nadbrzeżnych miały statuty morskie, regulujące stosunki związane z żeglugą i handlem morskim. Przepisy te oraz czas ich powstania uzasadniają stwierdzenie, które można często spotkać w literaturze, że Włochy można uznać za kolebkę prawa morskiego i ubezpieczeniowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowicka, Dobromiła. Red.   Korzeniewska-Lasota, Anna. Rec.   Stawarska-Rippel, Anna. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128704   ISBN 978-83-66601-46-8 (druk)   ISBN 978-83-66601-47-5 (online)

DOI:

10.34616/23.21.023

Language:

pol

Abstract Language :

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 181)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Handel w dziejach państwa i prawa

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Sep 6, 2021

Number of object content hits:

501

Number of object content views in PDF format

514

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139211

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information