Object

Title: Ustalenie prawa właściwego dla umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem serwisu e-commerce pomiędzy konsumentem z Polski a sprzedawcą z Chin

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ustalenie prawa właściwego dla umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem serwisu e-commerce pomiędzy konsumentem z Polski a sprzedawcą z Chin

Alternative title:

Determining applicable law for contract of sale conducted via e-commerce website between Polish consumer and seller from PRC

Creator:

Skibicki, Rafał

Subject and Keywords:

private international law   e-commerce   Rome I   consumer   AliExpress   Poland   China   governing law clause   applicable law  
prawo prywatne międzynarodowe   e-commerce   handel elektroniczny   Rzym I   konsument   AliExpress   Polska   Chiny   klauzula wyboru prawa właściwego   prawo właściwe

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The aim of this paper is to answer the question which law will be applicable to contracts concluded between consumers who have their habitual residence in the Republic of Poland and sellers located in the People’s Republic of China. This is not a hypo-thetical problem. It has grown against the background of an increased activity of Polish consumers on Chinese e-commerce websites, especially on AliExpress. The indication of the applicable law is of key importance for determining the entitlements which the consumer has in case of concluding a transaction.  

Celem niniejszego opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie prawo będzie właściwe dla kontraktów zawieranych między konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu w Rzeczpospolitej Polsce a sprzedawcami znajdującymi się w Chińskiej Republice Ludowej. Nie jest to problem hipotetyczny. Wyrósł on bowiem na tle wzmożenia aktywności polskich konsumentów w chińskich serwisach handlu elektronicznego (z ang. e-commerce), zwłaszcza zaś w serwisie AliExpress. Wskazanie prawa właściwego ma kluczowe znaczenie co do określenia uprawnień, które przysługują konsumentowi w przypadku dokonania transakcji.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123502   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2018, 2 s. 36-43

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 25, 2023

In our library since:

Mar 1, 2021

Number of object content hits:

989

Number of object content views in PDF format

994

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/133263

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information