Object

Title: Udział czynnika społecznego w orzekaniu w świetle prawa Anglii i Walii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Udział czynnika społecznego w orzekaniu w świetle prawa Anglii i Walii

Alternative title:

Lay Participation in the Admission of Justice in English and Welsh Law

Creator:

Grubalska, Aleksandra

ORCID:

0000-0003-2430-1812

Subject and Keywords:

justices of the peace   Magistrate’s Courts   jury   lay participation   English and Welsh Law  
sędziowie pokoju   sądy magistrackie   ława przysięgłych   udział czynnika społecznego   prawo Anglii i Walii

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The law of England and Wales is undoubtedly the scope of interest of many researchers due to its specific nature – broad participation of society in the admission of justice. Judicial functions are performed by justices of the peace (lay magistrates) and also by a jury. This paper is devoted to the lay participation in the adjudication in English and Welsh law. The article presents the justices of the peace institution as well as the jury – the historical aspects, the status of the bodies, its judicial competences and also the outline of Crown Court proceedings. The aim of this article is, first of all, the historic and formal-dogmatic analysis of the institutions of social participation in adjudication in English and Welsh law, as justices of the peace and as a jury and, second of all, the assessment of the solutions.  

Prawo Anglii i Walii stanowi niewątpliwe zakres zainteresowań wielu badaczy ze względu na swój szczególny charakter – szeroki udział społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Funkcje orzecznicze wykonują bowiem sędziowie pokoju (jusitces of the peace lub lay magistrates), a także ława przysięgłych (jury). Opracowanie zostało poświęcone udziałowi czynnika społecznego w orzekaniu w prawie Anglii i Walii. W artykule przedstawiono instytucję sędziów pokoju i ławę przysięgłych – ich historyczne aspekty, status podmiotów sprawujących wymiar sprawiedliwości, kompetencje orzecznicze, a także zarys postępowania przed Sądem Koronnym. Założeniem opracowania jest, w pierwszej kolejności, analiza historyczna i formalno-dogmatyczna instytucji w zakresie udziału czynnika społecznego w orzekaniu w prawie Anglii i Walii – w formie ławy przysięgłych i sędziów pokoju, a w drugiej kolejności – ocena wypracowanych rozwiązań.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128538   ISSN 2450-3932

DOI:

10.34616/fiuw.2021.1.89.106

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 26, 2023

In our library since:

Jul 2, 2021

Number of object content hits:

603

Number of object content views in PDF format

603

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139113

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information