Object

Title: Prawo kosmosu - prawo wobec wyzwań współczesności. Liberalizacja czy stabilizacja?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo kosmosu - prawo wobec wyzwań współczesności. Liberalizacja czy stabilizacja?

Alternative title:

Space law - the law in the face of contemporary challenges. Liberalization or stabilization?

Creator:

Wątek, Barbara

ORCID:

0000-0002-2427-1759

Subject and Keywords:

space law   technology   liberalization   stabilization  
prawo kosmiczne   technologia   liberalizacja   stabilizacja

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

The aim of the article is to present the current state of the space law and to consider possible ways of its development. It covers issues such as actual and future challenges resulting from lack of legal regulations. Lawyers, states, and international organizations are currently facing new tasks. There is recognition of the need to amend the international space law and for this reason there is a need to determine whether space law should be liberalized or stabilized. Based on analysis of the most important ideas of the liberal trend, the possible shape of the new regulations is described. The work is complete with a summary and conclusions regarding the further development of international space law.  

Celem artykułu było przedstawienie aktualnego stanu prawa kosmicznego oraz rozważenie możliwych dróg jego dalszego rozwoju. Na początku omówione zostały główne, nieuregulowane prawnie obszary przemysłu kosmicznego powstałe poprzez szybki rozwój techniki oraz przedstawione zostały wyzwania wynikłe z powstałych zmian. Opisano nowe zadania stojące zarówno przed specjalistami z zakresu prawa, państwami, firmami prywatnymi i organizacjami międzynarodowymi. Dokonano oceny przystosowania istniejących przepisów prawa do aktualnych wymagań. Rozważona została potrzeba jego nowelizacji oraz możliwego kierunku zmian. Określono, czy prawo kosmiczne powinno ulec liberalizacji czy stabilizacji. W artykule omówione i poddane analizie zostały najważniejsze myśli nurtu liberalnego, na podstawie których opisano możliwy kształt nowych regulacji. Praca zakończona została podsumowaniem i wnioskami dotyczącymi dalszego rozwoju międzynarodowego prawa kosmicznego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Bernacki, Włodzimierz. Rec.   Carballo Pineiro, Laura. Rec.   Chmieliński, Maciej. Rec.   Citkowska-Kimla, Anna   Kimla, Piotr. Rec.   Koprowski, William. Rec.   Łuszczyński, Artur. Rec.   Marszałkowska-Krześ, Elwira Rec.   Ravluševičius, Pavelas. Rec.   Rzegocki, Arkady. Rec.   Sawicki, Janusz. Rec.   Sierpowska, Iwona. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.   Tulejski, Tomasz. Rec.   Urbaniak, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128439   doi:10.34616/139095       ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-18-5

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2020, 14, s. 333-342

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Jun 11, 2021

Number of object content hits:

267

Number of object content views in PDF format

274

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/139095

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information