Object

Title: Elektroniczne formy partycypacji społecznej w polskim samorządzie terytorialnym na przykładzie gminy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Elektroniczne formy partycypacji społecznej w polskim samorządzie terytorialnym na przykładzie gminy

Alternative title:

E-participation in the Polish municipal self-government

Creator:

Stasz, Marcin

ORCID:

0000-0002-5971-2227

Subject and Keywords:

civil society   social participation   participatory budgeting   administrative science   administrative law   local government   e-administration   electronic administration   smart administration   e-government  
społeczeństwo obywatelskie   partycypacja społeczna   budżet obywatelski   administracja publiczna   nauka administracji   prawo administracyjne   samorząd terytorialny   e-administracja   administracja elektroniczna

Description:

Following article discuss the importance of digitization of social participation in local government, especially on municipal level, for creating better conditions conducive to taking initiatives and activities by members of the society, allowing more effective influence on public matters by all interested citizens. The text discusses the effects of the process of digitization of the participatory budget in Poland, the legal basis for creating it in electronic form, and analyses the effectiveness of participation in this form, primarily by taking into account the significance for changes taking place in society and the impact on individual citizens and their position in society. The text indicates the opportunities and threats resulting from the use of electronic social participation, as well as the possibilities and directions of their further development.

Abstract:

Celem niniejszego artykułu jest omówienie znaczenia cyfryzacji partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym na poziomie gminy dla stwarzania lepszych uwarunkowań sprzyjających podejmowaniu przez członków społeczeństwa, inicjatyw i aktywności pozwalających na skuteczne wpływanie na kształt spraw publicznych. W tekście omówione zostały efekty odbywającego się w Polsce procesu cyfryzacji budżetu obywatelskiego, podstawy prawne tworzenia go w formie elektronicznej. Została także dokonana analiza skuteczności partycypacji w takiej formie, w tym przede wszystkim poprzez uwzględnienie znaczenie dla zmian dokonujących się w społeczeństwie, jak i wpływu na poszczególne jednostki w społeczeństwie. W tekście wskazane zostały szanse oraz zagrożenia wynikające z wykorzystywania partycypacji społecznej w formie elektronicznej, a także możliwości oraz kierunki dalszego ich rozwoju.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Korczak, Jerzy. Red.   Barczewska-Dziobek, Agata. Rec.   Wacinkiewicz, Daniel. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

chapter  
rozdział

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:128503   ISBN 978-83-66601-42-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-43-7 (online)

DOI:

10.34616/23.21.015

Source:

PAd 357848 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 179)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Ewolucja elektronicznej administracji publicznej

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Marcin Stasz

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 26, 2023

In our library since:

Jun 30, 2021

Number of object content hits:

1 122

Number of object content views in PDF format

1137

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135791

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information