Object

Title: E-administracja 2.0 na rzecz wzmocnienia demokracji

PLMET:

click here to follow the link

Title:

E-administracja 2.0 na rzecz wzmocnienia demokracji

Alternative title:

The Evolution of eGovernment

Subject and Keywords:

electronic government   eGovernment 1.0   eGovernment 2.0   eGovernment 3.0   eGovernment 4.0   eGovernance   smart administration  
elektroniczna administracja   e-administracja 1.0   e-administracja 2.0   e-administracja 3.0   otwarta administracja   administracja inteligentna

Abstract:

There are many classifications of e-government development stages in the literature. These include eGovernment 1.0, eGovernment 2.0, eGovernment 3.0 and eGovernance. Both the nomenclature and the basic distinctive features of the mentioned stages refer to the evolution of the first, second and third generation internet, also known as web 1.0, 2.0 and 3.0. It should be emphasized that this classification, like all other conceptualizations, tends to simplify and reduce complexity, however, according to the editors, the analysis of the collected material through the prism of the classification can be a good starting point for making assessments and formulating proposals for the future.  

W literaturze przedmiotu istnieje wiele klasyfikacji stadiów rozwoju e-administracji. Należą do nich e-administracja typu 1.0, 2.0 oraz 3.0. Zarówno nomenklatura, jak i podstawowe cechy dystynktywne wymienionych tu etapów nawiązują do ewolucji internetu pierwszej, drugiej oraz trzeciej generacji, określanej również mianem sieci web 1.0, 2.0 i 3.0. Należy podkreślić, że ta klasyfikacja, tak jak zresztą wszystkie inne konceptualizacje, ma tendencje do uproszczenia i redukowania złożoności, jednak zdaniem redaktorów analiza zgromadzonego materiału przez pryzmat ww. klasyfikacji może być dobrym punktem wyjścia do dokonywania ocen i formułowania propozycji rozwiązań na przyszłość.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Korczak, Jerzy. Red.   Barczewska-Dziobek, Agata. Rec.   Wacinkiewicz, Daniel. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book   e-book  
książka   e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-66601-42-0 (druk)   ISBN 978-83-66601-43-7 (online)

DOI:

10.34616/23.21.007

Source:

PAd 357848 II

Language:

pol   ger

Abstract Language :

pol   eng   ger

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 179)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Ewolucja elektronicznej administracji publicznej

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Aug 11, 2022

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135789

Show description in RDF format:

RDF

Download descriptions of component publications in RDF format:

RDF ZIP

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information