Szczegóły obiektu: Informacja na temat projektu badawczego, w ramach którego zostały wytworzone dane, autorach i właścicielach praw do danych, metodologii pozyskiwania danych oraz książka kodowa zawierająca informacje o zmiennych wchodzących w skład zbioru danych

PDF
Struktura
Uczestnictwo w kulturze w roku kalendarzowym Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Badania CATI, III fala.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności