Object

Title: Zbiór danych – obserwacji pochodzących z badań ilościowych CATI

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zbiór danych – obserwacji pochodzących z badań ilościowych CATI

Creator:

Pluta, Jacek   Banaszak, Ewa   Błaszczyk, Mateusz   Kajdanek, Katarzyna

Subject and Keywords:

ewaluacja ESK Wrocław 2016   Europejska Stolica Kultury   uczestnictwo w kulturze   efekt ESK   Wrocław

Description:

Ilościowe badania nad uczestnictwem w kulturze w roku ESK 2016 realizowane były w ramach ewaluacji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 (ESK Wrocław 2016). Badania nad uczestnictwem składały się z trzech niezależnych pomiarów (fal) przeprowadzonych równolegle z rozwojem programu ESK Wrocław 2016. Prezentowane dane pochodzą z ostatniej, III fali badań realizowanych po oficjalnym zakończeniu rocznego programu ESK w styczniu i lutym 2017 r.W badaniach posłużono się metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerem (CATI). Objęły one mieszkańców województwa dolnośląskiego z podziałem na mieszkańców Wrocławia, aglomeracji wrocławskiej oraz pozostałych części województwa.Celem badań było określenie społecznych kontekstów uczestnictwa w kulturze miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem ESK oraz ocenę tego przedsięwzięcia i jego wpływu na życie społeczno-gospodarcze miasta. Problematyka badań obejmowała następujące zagadnienia: profil społeczny respondentów, sposoby spędzania czasu wolnego, poziom zainteresowania wydarzeniami z programu ESK Wrocław 216, oddziaływania imprez ESK na uczestników, oceny ESK Wrocław 2016 i spodziewanych efektów tego projektu, zakresu i skali uczestnictwa w wydarzeniach ESK.

Degree discipline:

nauki socjologiczne

Project Manager:

Jacek Pluta

Depositor:

Mateusz Błaszczyk

Data collection period:

20.01.2017-28.02.2017

Data collection technique:

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerem (Computer Assisted Telephone Interview – CATI)

Contact person:

Mateusz Błaszczyk

Related publication:

Pluta J., Banaszak E., Błaszczyk M., Kajdanek K., 2017. Uczestnictwo w kulturze w perspektywie Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Raport z badań CATI z udziałem mieszkańców Wrocławia i województwa dolnośląskiego. Wrocław   click here to follow the link

Date issued:

2021

Resource Type:

zestaw danych

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:125152

Language:

pol

Access rights:

Publicly available without restrictions  
Dostępne publicznie bez ograniczeń

License:

CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication   click here to follow the link  
Uznanie CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Przekazanie do Domeny Publicznej   click here to follow the link

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

May 24, 2021

Number of object content hits:

45

Number of object content views in SAV format

55

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/135748

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information