Object

Title: Elektroniczne czynności procesowe w świetle nowelizacji z 10.7.2015 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Elektroniczne czynności procesowe w świetle nowelizacji z 10.7.2015 r.

Alternative title:

Electronic procedural acts in civil proceedings in the light of changes under the act of 10 July 2015

Creator:

Kościółek, Anna

Subject and Keywords:

civil proceedings   computerization   electronic procedural acts   legislative changes   the act of 10 July 2015  
postępowanie cywilne   informatyzacja   elektroniczne czynności procesowe   nowelizacja z 15.7.2015 r.

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The civil procedural law is constantly changing due to computerization of justice. This process especially includes computerization of procedural acts taken in the civil proceedings, transforming them into electronic acts. The article presents the use of modern technology in relation to procedural acts in civil proceedings in the light of recent legislative amendments, which entered into force on the 8 September 2016. Many of its provisions relate to the issue of the electronic procedural acts, introducing substantial changes especially in the field of pleadings, services of a writ, evidence collection, court sessions and judgments, which are analyzed in this article.  

Prawo cywilne procesowe podlega ciągłym zmianom z uwagi na sukcesywnie przeprowadzaną informatyzację wymiaru sprawiedliwości. Proces ten obejmuje zwłaszcza informatyzację czynności procesowych, przekształcając tę tradycyjnie rozumianą kategorię w elektroniczne czynności procesowe. Artykuł jest poświęcony problematyce wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w związku z podejmowanymi w postępowaniu cywilnym czynnościami procesowymi w świetle ostatnich zmian legislacyjnych wprowadzonych w życie 8.9.2016 r. Wiele z tych zmian, szczególnie w zakresie pism procesowych, doręczeń, czynności dowodowych, posiedzeń sądowych oraz orzeczeń, poddano analizie w niniejszym opracowaniu.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:124408   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2017, 1 s. 4-10

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Apr 30, 2021

Number of object content hits:

176

Number of object content views in PDF format

181

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134964

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information