Object

Title: Health safety in the Polish emergency medical system ; Bezpieczeństwo zdrowotne obywatela w polskim systemie ratownictwa medycznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Health safety in the Polish emergency medical system  
Bezpieczeństwo zdrowotne obywatela w polskim systemie ratownictwa medycznego

Alternative title:

Health safety in the Polish emergency medical system

Creator:

Paplicki, Mateusz

ORCID:

0000-0002-4169-9298

Subject and Keywords:

health safety   safety   citizen   medical rescue system   health protection system   emergency medical services  
bezpieczeństwo zdrowotne   bezpieczeństwo   obywatel   system ratownictwa medycznego   system ochrony zdrowia   medyczne służby ratownicze

Abstract:

The obligation to ensure the protection of human life and health rests with the state, in particular with entities performing tasks in the field of public administration. Only the state and its administration have the appropriate organization and the necessary power to ensure, inter alia, broadly understood safety. The individual is not able to ensure medical safety or care in the event of a sudden health emergency, therefore must exist and its existence must rely on the state. The health safety of citizens depends on the full availability and efficiency of medical services. The phenomenon of full access to medical services is related to the phenomenon ofendless expansion of the demand for them among patients, therefore, not only in Poland, but in most countries around the world, there is a tendency to limit the availability of health services. Due to the limited financial capacity of the state, it is necessary to first provide only the "minimum" of benefits saving life and health. In order to ensure this minimum, the State Medical Rescue system was established in 2006. It is the proper operation of this system that determines whether, in the event of a sudden health threat, the citizens’ lives and health will be protected, and their health safety guaranteed.  

Obowiązek zapewnienia ochrony ludzkiego życia i zdrowia spoczywa na państwie, a zwłaszcza na podmiotach realizujących zadania z zakresu administracji publicznej. Tylko państwo i jego administracja dysponują odpowiednią organizacją i niezbędnym władztwem, aby między innymi zapewniać szeroko pojęte bezpieczeństwo. Jednostka sama nie jest w stanie sobie zapewnić bezpieczeństwa czy opieki medycznej w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego, dlatego musi istnieć i opierać swój byt na państwie. Bezpieczeństwo zdrowotne obywateli zależy od pełnej dostępności i sprawności funkcjonowania służb medycznych. Ze zjawiskiem pełnej dostępności do świadczeń medycznych wiąże się zjawisko nieograniczonego wzrostu zapotrzebowania na nie wśród pacjentów, dlatego nie tylko w Polsce, ale w większości krajów na świecie istnieje tendencja do ograniczania dostępności do świadczeń zdrowotnych. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe państwa niezbędne jest w pierwszej kolejności zapewnienie tylko „minimum” świadczeń ratujących życie i zdrowie. Do zapewnienia tego minimum został powołany w 2006 r. system Państwowe Ratownictwo Medyczne. To od prawidłowego działania tego systemu zależy, czy w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego życie i zdrowie obywateli będzie chronione, a ich bezpieczeństwo zdrowotne zagwarantowane.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Rec.   Kokocińska, Katarzyna. Rec.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book   e-book  
książka   ebook

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:125171   ISBN 978-83-66601-36-9 (druk)   ISBN 978-83-66601-37-6 (online)

DOI:

10.34616/23.21.004

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 176)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

Attribution, Non-Commercial, ShareAlike   Attribution, Non-Commercial, ShareAlike, NoDerivatives  
Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych

License:

click here to follow the link   Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, NoDerivatives (CC BY-NC-ND 4.0)  
click here to follow the link   Creative Commons - Uznanie autorstwa, Użycie niekomercyjne, Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND 4.0)

Rights holder:

Copyright by Mateusz Paplicki

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 12, 2022

In our library since:

May 28, 2021

Number of object content hits:

3 950

Number of object content views in PDF format

3975

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134248

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information