Object

Title: Bezprawny dowód z korespondencji internetowej stron w postępowaniu cywilnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Bezprawny dowód z korespondencji internetowej stron w postępowaniu cywilnym

Alternative title:

Unlawful evidence from the Internet correspondence of parties in civil proceedings

Creator:

Gadek, Błażej

Subject and Keywords:

illegal evidence   unlawful evidence   Internet correspondence   civil trial   fruit of the poisonous tree doctrine  
dowód nielegalny   dowód bezprawny   komunikacja internetowa   proces cywilny   doktryna owoców zatrutego drzewa

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The aim of the present study is the analysis of admissibility of introducing illegally obtained evidence from the Internet correspondence into civil proceedings. In the absence of an appropriate legal norm in the Civil Procedure Rules (CPR), which would directly define the (in)admissibility of the relevant phenomenon, it becomes necessary to make legal comparative studies of constitutional regulations, as well as refer to acts of international law. At the same time, the author reviews tendencies appearing in literature and judicial decisions within the scope of possibility of using the above-mentioned illegal evidence in civil proceedings.  

Celem niniejszego opracowania jest analiza dopuszczalności wprowadzenia do procesu cywilnego dowodów z korespondencji internetowej, które zostały pozyskane w sposób bezprawny. W obliczu braku stosownej normy prawnej w Kodeksie postępowania cywilnego, która wprost określałaby (nie)dopuszczalność takiego zjawiska, konieczna staje się prawna komparatystyka regulacji konstytucyjnych, a także odniesienie się do aktów prawa międzynarodowego. Jednocześnie autor dokonuje przeglądu tendencji pojawiających się w literaturze oraz orzecznictwie sądowym, w zakresie możliwości posługiwania się dowodem nielegalnym w procesie cywilnym.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123493   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2018, 3 s. 16-23

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 4, 2023

In our library since:

Mar 1, 2021

Number of object content hits:

792

Number of object content views in PDF format

794

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/133143

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information