Object

Title: Data Protection Supervisor – place in the organization, role and duties ; Inspektor ochrony danych – miejsce w organizacji, rola i zadania

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Data Protection Supervisor – place in the organization, role and duties  
Inspektor ochrony danych – miejsce w organizacji, rola i zadania

Alternative title:

Data Protection Supervisor – place in the organization, role and duties

Creator:

Bar, Gabriela

Subject and Keywords:

data protection supervisor   personal data   processing of personal data   subjects of data   violating personal data   independence of data protection supervisor   conflict of interest   notifying the President of Personal Data Protection Office  
inspektor ochrony danych   dane osobowe   przetwarzanie danych osobowych   podmioty danych   naruszenia danych osobowych   niezależność inspektora ochrony danych   konflikt interesów   zawiadomieniePrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

Based on new regulations on personal data protection included in the regulation of the European Parliament and of the Council 2016/679 of 27.4.2016, in the matter of protection of natural persons in regard to processing of personal data and in the matter of free movement of such data and repealing the directive 95/46/EC (general data protection regulation), the support for data administrators and entities processing data are going to be data protection supervisors (DPS). The role of those supervisors – just like before with information security administrators (ISA) – is to act in the interest of processing data protection in accordance with law, both in public administration units, and in the private sector. The aim of the present study is to show the place of DPS in an organization, their roles and duties.  

Na podstawie nowych przepisów o ochronie danych osobowych, zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wsparciem dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających mają być inspektorzy ochrony danych (IOD). Ich rolą – podobnie jak poprzednio administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) – jest działanie na rzecz zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, zarówno w jednostkach administracji publicznej, jak i w sektorze prywatnym. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie miejsca IOD w organizacji, jego roli i zadań.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123488   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2018, 4 s. 1-9

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 25, 2022

In our library since:

Mar 1, 2021

Number of object content hits:

114

Number of object content views in PDF format

118

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/133137

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information