Object

Title: EU international responsibility for association agreements — remarks in the light of the current Court of Justice of the European Union judgements ; Odpowiedzialność Unii Europejskiej za naruszenie postanowień umowy stowarzyszeniowej — uwagi w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

PLMET:

click here to follow the link

Title:

EU international responsibility for association agreements — remarks in the light of the current Court of Justice of the European Union judgements  
Odpowiedzialność Unii Europejskiej za naruszenie postanowień umowy stowarzyszeniowej — uwagi w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości

Alternative title:

Vìdpovìdal’nìst’ Êvropejs’kogo Sojuzu za porušennâ postanov ugodi pro asocìacìû : oglâd u svìtlì postanov Êvropejs’kogo Sudu spravedlivostì

Creator:

Kalicka-Mikołajczyk, Adriana

ORCID:

0000-0002-1250-5052

Subject and Keywords:

international responsibility   mixed agreements   association agreement  
odpowiedzialność międzynarodowa   umowa stowarzyszeniowa   umowa mieszana

Description:

Tekst pol., streszcz. ang., ukr.

Abstract:

The European Union EU is responsible for consequences of its international actions. However, the material scope of the EU international responsibility depends on the division of competences between the EU and its member states. Each could be held responsible only within the scope of its competences. In cases where the division of powers was not clarified at the time of the negotiation and conclusion of such an agreement, there is joint responsibility, which means that the EU and its member states are jointly liable for fulfilling the obligations owed to a third state under a bilateral association agreement. Since association agreements concluded by the EU are binding on its institutions and on the member states, it is incumbent on both the institutions and the member states to ensure that the obligations arising under such agreements are complied with. In doing so, member states fulfil, “an obligation not only in relation to the third country concerned but also and above all in relation to the Union which has assumed responsibility for due performance of the agreement” C-13/00, Commission of the European Communities v. Ireland, EU:C:2002:184.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Marszał, Maciej (1968- ). Red.   Burdìn, Volodimir. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121604   ISSN 2082-4939

Source:

PAd P 102216 II

Language:

pol   ukr   eng

Relation:

Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, 2018, 9, s. 59-70

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdjm   WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Jul 17, 2023

In our library since:

Feb 10, 2021

Number of object content hits:

41

Number of object content views in PDF format

46

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132237

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information