Object

Title: Czy istnieje prawo do aborcji? Analiza prawa międzynarodowego i koncepcji osoby

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Czy istnieje prawo do aborcji? Analiza prawa międzynarodowego i koncepcji osoby

Alternative title:

Is there a right to abortion? Analysis of international law and the concept of person

Creator:

Rejman, Ewa

Subject and Keywords:

prawo do aborcji   prawa reprodukcyjne   prawo do życia   aborcja   godność człowieka

Abstract:

The article analyses regulations concerning reproductive health and abortion in international law. The context of adoption of particular regulations and its impact on their implementation is described. Activity of international entities such as United Nations deserves particular attention in this sphere as it bears the power to influence national legislation systems by soft law instruments. The second part of the article aims to analyze the concept of person in regard to human life protection. Different ideas are presented and critically discussed with a special focus on their potential, and already observed, implications. Given the lack of right to abortion in any international binding document and harmful consequences of granting a status of person upon any other feature than belonging to human family, it must be concluded that the alleged right to abortion does not exist within the international legal sphere.  

Artykuł analizuje przepisy dotyczące zdrowia reprodukcyjnego i aborcji w prawie międzynarodowym. Opisany jest kontekst przyjęcia poszczególnych przepisów i jego znaczenie dla ich wdrożenia. Działalność podmiotów międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, zasługuje na szczególną uwagę w tej dziedzinie, ponieważ może ona wpływać na systemy ustawodawstwa krajowego za pomocą instrumentów miękkiego prawa. Druga część artykułu ma na celu analizę koncepcji osoby w odniesieniu do ochrony życia ludzkiego. Różne pomysły są prezentowane i krytycznie omawiane ze szczególnym naciskiem na ich potencjalne i już zaobserwowane implikacje. Biorąc pod uwagę brak prawa do aborcji w jakimkolwiek międzynarodowym wiążącym dokumencie i szkodliwe konsekwencje uzależnienia przyznania statusu osoby w oparciu o jakąkolwiek inną cechę niż przynależność do rodziny ludzkiej, należy stwierdzić, że domniemane prawo do aborcji nie istnieje w międzynarodowej sferze prawnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Gaweł, Kamil. Red.   Strużyński, Krzysztof. Red.

Date issued:

2020

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:121547   ISSN 2451-2060   ISBN 978-83-65158-17-8

DOI:

10.34616/ae.2020.19.8.23

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Erasmiana. 2020, 19 s. 8-23

Is part of:

Acta Erasmiana. 2020, 19

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE UWr, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 26, 2023

In our library since:

Feb 2, 2021

Number of object content hits:

520

Number of object content views in PDF format

534

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/132150

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information