Object

Title: Act on Shaping the Agricultural System in Poland. Part I ; Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce. Część I

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Act on Shaping the Agricultural System in Poland. Part I  
Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce. Część I

Alternative title:

Act on Shaping the Agricultural System in Poland. Part I

Creator:

Gierałtowicz, Julia

ORCID:

0000-0001-6029-2744

Subject and Keywords:

law   agriculture   land   farm  
prawo   rolnictwo   ziemia   gospodarstwo rolne

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The article has been aimed to approach the current legal status of the agricultural system in Poland. The fundamental regulation of this issue is the Act of 11 April 2003 on shaping the agricultural system in the context of the changes made by the Act of 14 April 2016 on the suspension of the property sale of the Agricultural Property of the State Treasury and the amending of certain acts, and the Act of 26 April 2019 on the amending of Act on shaping the agricultural system. The article presents the basic civil issues contained in the Civil Code, such as the definition of the agricultural property and agricultural holding (farm), property right, perpetual usufruct, lease and autonomous possession. The Author has also introduced cases concerning the exclusion of the provisions of the Act. The following part of the article describes entities entitled to acquire agricultural properties that meet the requirements of all statutory restrictions, and entities entitled to acquire agricultural properties to which no statutory restrictions apply. The Act on shaping the agricultural system in Poland in its current legal status is very restrictive. The legislator has personally and subjectively classified persons who may be buyers of the agricultural property. Protection of the agricultural property against its free market sales raises controversy and uninterrupted discussion.  

Artykuł ma na celu przybliżyć aktualny stan prawny ustroju rolnego w Polsce. Podstawową regulacją tego zagadnienia jest ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w świetle zmian dokonanych ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia cywilistyczne zawarte w kodeksie cywilnym, takie jak definicja nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego, a także prawo własności, użytkowania wieczystego, dzierżawy i posiadania samoistnego. Następnie przybliżono przypadki dotyczące wyłączenia stosowania przepisów ustawy. W dalszej kolejności opisano podmioty uprawnione do nabywania nieruchomości rolnych, które spełniają wymóg wszystkich ograniczeń ustawowych oraz podmioty uprzywilejowane w zakresie nabywania nieruchomości, do których nie stosuje się ograniczeń ustawowych. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w Polsce w obecnym stanie prawnym jest bardzo restrykcyjna. Ustawodawca przedmiotowo określił rodzaje gruntów, do których ma zastosowanie ustawa oraz podmiotowo sklasyfikował osoby, które mogą być nabywcami nieruchomości rolnej. Ochrona nieruchomości rolnych przed jej wolnorynkową sprzedażą budzi kontrowersje i nieprzerwaną dyskusję.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2020

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123612   ISSN 2450-3932

DOI:

fiuw.2020.2.362.378

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

Mar 9, 2021

Number of object content hits:

1 033

Number of object content views in PDF format

1033

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/131350

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information