Object

Title: Protection of officials in the criminal codification binding on the territories of the former Russian partition in Poland in the years 1918–1932 ; Ochrona urzędników w kodyfikacji karnej obowiązującej na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego w Polsce w latach 1918–1932

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Protection of officials in the criminal codification binding on the territories of the former Russian partition in Poland in the years 1918–1932  
Ochrona urzędników w kodyfikacji karnej obowiązującej na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego w Polsce w latach 1918–1932

Creator:

Koredczuk, Józef

ORCID:

0000-0002-3471-586X

Subject and Keywords:

Russian partition   Tagantsev code   disobedience to authority   legitimacy of demand   official  
były zabór rosyjski   kodeks Tagancewa   nieposłuszeństwo wobec władzy   prawność żądania   urzędnik

Description:

Tyt. tomu: Sto lat polskiej administracji publicznej. Pamięci Profesor Teresy Rabskiej

Abstract:

The protection of officials is aimed at ensuring the functioning of the state which is a common good of all citizens. Protection based on criminal law regulations is a special kind of protection. In the lands of the former Russian partition after 1918, until the adoption of the Polish criminal code in 1932, it was granted on the basis of the provisions contained in Part Six of the Russian Criminal Code of 1903 the so-called Tagantsev code. It was not straightforward because the Russian code was characterized by excessively detailed regulations which created problems with its application in practice. The application of this code required adapting its old content to new conditions. Providing protection to civil servants was, however, one of the main tasks of the revived Polish state.  

Ochrona urzędników ma na celu potrzebę zapewnienia funkcjonowania państwa będącego dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Szczególnym rodzajem tej ochrony jest ochrona prawnokarna. Na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego po 1918 roku, do czasu uchwalenia polskiego kodeksu karnego w 1932 roku, była ona udzielana na podstawie przepisów zawartych w części VI rosyjskiego kodeksu karnego z 1903 roku (tzw. kodeksu Tagancewa). Nie było to łatwe, gdyż charakteryzowała je zbytnia szczegółowość rozwiązań, co stwarzało problemy z ich stosowaniem w praktyce. Stosowanie tego kodeksu wymagało dostosowania jego starej treści do nowych warunków. Zapewnienie ochrony urzędnikom było jednakże jednym z głównych zadań odradzającego się państwa polskiego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119148   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.327.7

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3888. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 327, s. 115-127

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Aug 19, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

320

Number of object content views in PDF format

322

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129777

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information