Object

Title: Between thriftiness and thriftlessness of activities of public economic administration bodies ; Między gospodarnością a niegospodarnością działań organów administracji gospodarczej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Between thriftiness and thriftlessness of activities of public economic administration bodies  
Między gospodarnością a niegospodarnością działań organów administracji gospodarczej

Creator:

Gola, Jan

ORCID:

0000-0001-9236-9259

Subject and Keywords:

thriftiness   thriftlessness   public administration bodies  
gospodarność   niegospodarność   organy administracji publicznej

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

The article emphasizes that the activities undertaken by economic administration bodies should be characterized by a high degree of thriftiness, which is a guarantee of proper management of public property. This may affect savings in spending funds remaining under the responsibility of the broadly understood public sector. At the same time, one should strive to introduce such changes in Polish legislation that will limit thriftlessness and affect the economic development of the state and citizens’ trust in bodies exercising public authority. It was emphasized that both the level of thriftiness and the level of thriftlessness in the activities of economic administration bodies are dependent on the correct decisions of the legislator. Its rational legislative activities may lead to the reduction of many pathologies in public administration.  
W artykule zaznacza się, że działania podejmowane przez organy administracji gospodarczej powinny charakteryzować się wysokim stopniem gospodarności, który jest gwarancją prawidłowego zarządu mieniem publicznym. Może to wpływać na oszczędność w wydatkowaniu środków finansowych pozostających w gestii szeroko rozumianego sektora publicznego. Powinno się jednocześnie dążyć do wprowadzenia takich zmian w polskim ustawodawstwie, które ograniczą niegospodarność i wpłyną na ekonomiczny rozwój państwa oraz zaufanie obywateli do organów sprawujących władzę publiczną. Podkreślono, że płaszczyzny zarówno gospodarności, jak i niego-spodarności w działaniach organów administracji gospodarczej są uwarunkowane prawidłowymi decyzjami ustawodawcy. Jego racjonalne działania legislacyjne mogą doprowadzić do ograniczenia wielu patologii w administracji publicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119198

DOI:

10.19195/0524-4544.329.13

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 157-166

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

2

Number of object content views in PDF format

2

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129700

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information