Object

Title: Image merchandising jako element komercjalizacji dóbr osobistych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Image merchandising jako element komercjalizacji dóbr osobistych

Alternative title:

Image merchandising as an element of commercialization of personal rights

Creator:

Glanc-Walkiewicz, Aleksandra   Gadek, Błażej

Subject and Keywords:

image merchandising   stage mask   artistic mask   personal right   image  
image merchandising   maska sceniczna   maska artystyczna   wizerunek   dobra osobiste

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

This article discusses image merchandising. The authors refer to the doctrine of Polish copyright law and judicial decisions, using foreign sources. They attempt to answer the question of who is the administrator for the commercial use of the stage mask, i.e. a character created by an actor for marketing purposes of certain goods and services.  

Niniejszy artykuł omawia image merchandising. Autorzy, odwołując się do doktryny polskiego prawa autorskiego i orzecznictwa sądowego, posiłkując się źródłami zagranicznymi, poszukują odpowiedzi na pytanie, kto jest dysponentem do komercyjnego wykorzystania maski scenicznej, czyli wykreowanej przez aktora postaci, na potrzeby marketingowe określonych dóbr lub usług.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118704   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2020, 1 s. 4-9

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Nov 25, 2022

In our library since:

Dec 9, 2020

Number of object content hits:

257

Number of object content views in PDF format

267

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129298

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information