Object

Title: Consumption and private spending on health in EU countries in 2008-2018 ; Konsumpcja a prywatne wydatki na zdrowie w krajach UE w latach 2008–2018

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Consumption and private spending on health in EU countries in 2008-2018  
Konsumpcja a prywatne wydatki na zdrowie w krajach UE w latach 2008–2018

Alternative title:

Consumption and private spending on health in EU countries in 2008-2018

Creator:

Banaszczak-Soroka, Urszula

ORCID:

0000-0001-6354-0627

Subject and Keywords:

consumption   cost to health   classification of individual consumption by purpose  
konsumpcja   wydatki na zdrowie

Abstract:

It is natural, even obvious, that people want to be healthy. The UN and WHO argue the means of command of command and its responses about proving them with confidence in health. Often, government operating costs and public spending are not enough. Therefore, they are complemented by other sources. The farm’s own resources and consumption resources deserve special attention. The aim of the article is to examine the scale of private expenditure on health in the 27 EU countries per capita in relation to consumption per capita in 2008–2018.  

Naturalną, wręcz oczywistą kwestią jest, że ludzie chcą być zdrowi. ONZ i WHO podkreślają wagę działań rządu i jego zobowiązanie wobec obywateli do zapewnienia im ochrony zdrowia. Często jednak działania rządu i nakłady finansowe ponoszone w ramach wydatków publicznych nie są wystarczające. Dlatego dopełniane są z innych źródeł. Na szczególną uwagę zasługują środki własne gospodarstw domowych, będące elementem konsumpcji. Celem artykułu jest zbadanie skali prywatnych wydatków na zdrowie w 27 krajach UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca w relacji do konsumpcji per capita, w latach 2008–2018.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Nowak, Wioletta. Red.   Szalonka, Katarzyna. Red.   Niemczyk, Agata. Rec.   Wicki, Ludwik. Rec.   Majewska-Jurczyk, Barbara. Rec.   Światowy, Grażyna. Rec.   Dejnaka, Agnieszka. Rec.   Niezgoda, Agnieszka. Rec.   Mruk, Henryk. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118592   ISBN: 978-83-66601-24-6 (druk)   ISBN: 978-83-66601-25-3 (online)

DOI:

10.34616/23.20.110

Language:

pol   eng

Relation:

(E-Monografie ; No. 170)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 8, 2023

In our library since:

Dec 7, 2020

Number of object content hits:

153

Number of object content views in PDF format

164

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128136

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information