Object

Title: Draft law on the protection of minors from pornographic content– the analysis of proposed solutions ; Projekt ustawy o ochronie małoletnich przed treściami pornograficznymi – analiza proponowanych rozwiązań

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Draft law on the protection of minors from pornographic content– the analysis of proposed solutions  
Projekt ustawy o ochronie małoletnich przed treściami pornograficznymi – analiza proponowanych rozwiązań

Alternative title:

Draft law on the protection of minors from pornographic content– the analysis of proposed solutions

Creator:

Rogala, Krystyna

Subject and Keywords:

blocking websites   children’s protection   right to information   safety   filtering   register

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The article aims to analyze the proposed solution regarding the protection of minors against pornographic content as a mechanism for blocking websites containing qualified pornographic content. This project was created based on the mechanism of blocking websites, inconsistent with the Gambling Act, operating in the Polish legal order, which the author presents at the beginning of the article. Next, the article discusses a draft law on the protection of minors from pornographic content and takes into consideration the fate of the proposed regulation after the introduction of implementing provisions of the Directive (EU) 2018/1808 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 by the member states of the European Union changing the Directive 2010/13/EU regarding coordination of certain executive and administrative regulations of the member states in regard to audiovisual media services.  
Celem niniejszego opracowania jest analiza projektowanego rozwiązania w zakresie ochrony małoletnich przed treściami pornograficznymi w postaci mechanizmu blokowania stron internetowych zawierających kwalifikowane treści pornograficzne. Projekt ten stworzony został na podstawie funkcjonującego w polskim porządku prawnym mechanizm blokowania stron internetowych, niezgodnych z regulacją ustawy o grach hazardowych, który autorka przedstawia w początkowej części artykułu. Następnie omówiony zostaje tytułowy projekt ustawy o ochronie małoletnich przed treściami pornograficznymi i podjęte rozważania nad losami proponowanej regulacji po wprowadzeniu przez państwa członkowie UE przepisów wykonawczych dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2018/1808 z 14.1.2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących audiowizualnych usług medialnych.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

czasopismo online

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118679

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2020, 2 s. 4-11

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Aug 3, 2021

In our library since:

Dec 8, 2020

Number of object content hits:

38

Number of object content views in PDF format

38

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127980

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information