Object

Title: Human rights and the European Union: towards a more coherent approach

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Human rights and the European Union: towards a more coherent approach

Alternative title:

Prawa człowieka a Unia Europejska: w stronę bardziej spójnego podejścia

Creator:

Krzan, Bartłomiej

ORCID:

0000-0003-3964-114X

Subject and Keywords:

human rights   European Union  
prawa człowieka   Unia Europejska

Abstract:

This paper strives to enhance the reader’s understanding of the European contract law harmonisation concept from the point of view of conflict management. The main aim of this paper is to determine whether the harmonisation of European contract law may facilitate the resolution of international economic conflicts, in particular at the level of small and medium sized enterprises. The historical, theoretical, linguistic, economic, legal and practical aspects of the harmonisation proposal are successively taken into account.  

Integracji europejskiej nie można już redukować do procesów gospodarczych. Wzrasta znaczenie aspektów pozaekonomicznych. Unia Europejska nie posiada całkowicie wspólnej polityki praw człowieka. Gdyby starać się przedstawić UE jako organizację praw człowieka, to należy stwierdzić, iż znajduje się ona we wstępnej dopiero fazie rozwoju. Prawa człowieka ugruntowały swoją pozycję jako podstawowe wartości integracji zarówno w prawie, jak i praktyce organów unijnych. Przedstawiona analiza wyraźnie wskazuje na rosnące znaczenie praw człowieka w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej.Ochronę praw człowieka można traktować wręcz jako część międzynarodowej tożsamości Unii, co widać zwłaszcza przy analizie stosunków traktatowych. Klauzula praw człowieka jest potężnym narzędziem, ale jeszcze większą siłę oddziaływania ma oferowanie stowarzyszenia i członkostwa w Unii. Zastosowano tu mechanizm warunkujący przyznanie określonego statusu przestrzeganiem praw człowieka. Tę samą konstrukcję wykorzystuje się przy przyznawaniu pomocy rozwojowej. W połączeniu z mechanizmem sankcyjnym wyłania się z tego zróżnicowany obraz roli praw człowieka w polityce Unii Europejskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Kornobis-Romanowska, Dagmara. Red.

Date issued:

2012

Date copyrighted:

2012

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:117522   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3458. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2012, 90, s. 81-95

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Nov 6, 2020

Number of object content hits:

15

Number of object content views in PDF format

21

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127817

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information