Object

Title: How to execute the judgement of the Strasbourg Court in the case Paksas v. Lithuania?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

How to execute the judgement of the Strasbourg Court in the case Paksas v. Lithuania?

Alternative title:

Jak wykonać orzeczenie Trybunału Strasburskiego w sprawie Paksas przeciwko Litwie?

Creator:

Sinkevičius, Vytautas

Subject and Keywords:

impeachment proceedings against the President of the Republic of Lithuania   ECHR judgment   amendments to the Law on Elections to the Seimas   Constitution  
postępowanie w sprawie impeachmentu Prezydenta Republiki Litewskiej   wyrok ETPC   nowelizacja ordynacji wyborczej do Sejmu   Konstytucja

Abstract:

The article examines in what way Lithuania may and must execute the judgment of the European Court of Human Rights of 6 January 2011 in the case of Paksas v. Lithuania. On 6 April 2004, the Seimas removed, following impeachment proceedings, R. Paksas from the office of the President of the Republic for a gross violation of the Constitution. In its ruling of 25 May 2004, the Constitutional Court held that a person who had been removed from office for a gross violation of the Constitution or a breach of the oath may never, in the future, be elected President of the Republic or a member of the Seimas. In the judgment of 6 January 2011 in the case of Paksas v. Lithuania, the European Court of Human Rights found that the absolute prohibition set out in the Lithuanian legal system for R. Paksas to ever stand for election to parliament was disproportionate, and that, having established such a prohibition, Lithuania had violated Article 3 of Protocol No. 1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. In the article the conclusion is drawn that in order to execute the ECHR judgment at issue, it does not suffice to amend the Law on Elections to the Seimas — to that effect an amendment to the Constitution would be necessary, since the said absolute prohibition, whereby a person who has been removed from office by the Seimas following impeachment proceedings for a gross violation of the Constitution or a breach of the  
Artykuł analizuje, w jaki sposób Litwa może i powinna wykonać orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 6 stycznia 2011 r. w sprawie R. Paksas przeciwko Litwie. Dnia 6 kwietnia 2004 r. Sejm w trybie impeachmentu usunął R. Paksasa z urzędu Prezydenta Republiki za rażące naruszenie Konstytucji. Sąd Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 maja 2004 r. konstatował, że osoba usunięta z urzędu za rażące naruszenie Konstytucji lub złamanie przysięgi nigdy w przyszłości nie może być wybrana na prezydenta Republiki, posła na Sejm. Europejski Trybunał Praw Człowieka w orzeczeniu z dnia 6 stycznia 2011 r. w sprawie R. Paksas przeciwko Litwie konstatował, że ustanowiony w litewskim systemie prawnym absolutny zakaz wobec R. Paksasa kiedykolwiek wprzyszłości zostanie wybranym do parlamentu jest nieproporcjonalny i że ustanawiając taki zakaz, Litwa naruszyła artykuł 3 Pierwszego Protokołu do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Artykuł kończy się wnioskiem, że chcąc wykonać orzeczenie ETPCz, nie wystarczy zmienić ustawy o wyborach do Sejmu — w tym celu należy dokonać zmiany konstytucji, ponieważ absolutny zakaz kiedykolwiek w przyszłości wybierania na posła na Sejm lub prezydenta Republiki osoby, którą Sejm w trybie impeachmentu usunął z zajmowanego urzędu za rażące naruszenie konstytucji lub złamanie przysięgi, wynika z konstytucji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2013

Date copyrighted:

2013

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:117349

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3502. Przegląd Prawa i Administracji 2013, 92, s. 57-72

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Nov 3, 2020

Number of object content hits:

4

Number of object content views in PDF format

4

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127731

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information