Obiekt

Tytuł: Liberalisation of personal bankruptcy legislation ; Liberalizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Liberalisation of personal bankruptcy legislation  
Liberalizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej

Tytuł odmienny:

Liberalisation of personal bankruptcy legislation

Autor:

Langer, Maciej

ORCID:

0000-0003-2296-9237

Temat i słowa kluczowe:

personal bankruptcy   liberalisation   debt relief   creditor   deptor  
upadłość konsumencka   liberalizacja   oddłużenie   wierzyciel   dłużnik

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

The purpose of this article is to bring closer the consequences of the still ongoing liberalisation of personal bankruptcy legislation. The amendment of 30 August 2019 significantly expanded the scope of bankruptcy capacity and consequently made it easier to declare bankruptcy and receive debt relief. The consequences of such a legislative procedure are a significant increase in the number of bankruptcy cases, weakening of the position of creditors towards debtors, and a change in the model of bankruptcy adopted in Poland, from a moderate to a liberal one. However, as the analysis of the adopted changes shows, the procedure will only be even more complicated and prolonged.  
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie konsekwencji wciąż postępującego zjawiska liberalizacji przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Nowela z 30 sierpnia 2019 r. znacznie rozszerzyła zakres zdolności upadłościowej i w rezultacie ułatwiła ogłoszenie upadłości i otrzymanie oddłużenia. Konsekwencje takiego zabiegu legislacyjnego to istotne zwiększenie ilości spraw upadłościowych, osłabienie pozycji wierzycieli względem dłużników i zmiana przyjętego w Polsce modelu upadłości z modelu umiarkowanego na liberalny. Ponadto w artykule zostały przybliżone nowe rozwiązania natury proceduralnej, które miały przygotować sądy na masowy przypływ spraw. Jednakże jak wynika z analizy przyjętych zmian, procedura zostanie tylko jeszcze bardziej skomplikowana i przedłużona.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118584

DOI:

10.34616/fiuw.2020.1.207.218

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 cze 2021

Data dodania obiektu:

3 gru 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

334

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

334

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127544

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji