Obiekt

Tytuł: Polish and Dutch environmental criminal law – selected issues ; Polskie i holenderskie prawo karne środowiska – wybrane zagadnienia

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Polish and Dutch environmental criminal law – selected issues  
Polskie i holenderskie prawo karne środowiska – wybrane zagadnienia

Tytuł odmienny:

Polish and Dutch environmental criminal law – selected issues

Autor:

Grabarczyk, Tymon

ORCID:

0000-0001-7055-7187

Temat i słowa kluczowe:

the Netherlands   environmental protection   criminal law   environmental criminal law   Dutch environmental criminal law  
Holandia   ochrona środowiska   prawo karne   prawo karne środowiska   holenderskie prawo karne środowiska

Opis:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.   Streszcz. w jęz. ang.

Abstrakt:

Despite the fact that the Directive 2008/99/EC of the European Parliament and the Council on the protection of the environment through criminal law has been in force for more than 10 years, and its relevant provisions were subsequently implemented into domestic legal systems, the area of the environmental criminal law has received limited attention in the academic research. The aim of this article is to present a comparative dimension of the environmental criminal law through an analysis of the legal bases of criminal liability of Polish and Dutch environmental law. The key legal acts in this regard,i.e. the Criminal Code of the Netherlands and the Economic Offences Act are the main subject of this survey. Moreover, the relevant provisions of Dutch law were compared with their counterparts.  
Pomimo obowiązywania od ponad 10 lat dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WEw sprawie ochrony środowiska przez prawo karne oraz późniejszej implementacji jej przepisów do krajowych porządków prawnych, obszar prawa karnego środowiska cieszy się ograniczonym zainteresowaniem ze strony piśmiennictwa prawniczego. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie komparatystycznego wymiaru prawa karnego środowiska poprzez dokonanie analizy podstaw odpowiedzialności karnej w polskim i holenderskim prawie ochrony środowiska. Przedmiotem badania były kluczowe akty prawne z tego zakresu, tzn. holenderski kodeks karny oraz holenderska ustawa o przestępstwach gospodarczych. Ponadto dokonano zestawienia właściwych przepisów prawa holenderskiego z ich odpowiednikami funkcjonującymi w prawie polskim. Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wprowadzone do polskiego prawa w analizowanym zakresie w związku z wejściem w ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicki, Leonard. Red.

Data wydania:

2020

Szczegółowy typ zasobu:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118574

DOI:

10.34616/fiuw.2020.1.20.55

Język:

pol   eng

Powiązanie:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Ma odniesienie w:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Zastępuje:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Lokalizacja oryginału:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

15 cze 2021

Data dodania obiektu:

3 gru 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

452

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

452

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127339

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji