Object

Title: On the impact of real socialism on the theory of legal dogmatics: toward a democratic theory of law? ; O wpływie doświadczeń realnego socjalizmu na teorię dogmatyki prawa. W stronę demokratycznej teorii prawa?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

On the impact of real socialism on the theory of legal dogmatics: toward a democratic theory of law?  
O wpływie doświadczeń realnego socjalizmu na teorię dogmatyki prawa. W stronę demokratycznej teorii prawa?

Creator:

Zomerski, Wojciech

ORCID:

0000-0001-5740-723X

Subject and Keywords:

legal dogmatics   real socialism   Polish theory of law   scientificity   rational legislator  
dogmatyka prawa   realny socjalizm   polska teoria prawa   naukowość   racjonalny ustawodawca

Tags:

public and procedural law

Abstract:

The aim of this paper is to demonstrate how the domestic theory of legal dogmatics has been affected by the experience of real socialism. To this end, in the first place the Marxist critique of legal dogmatics is reconstructed. Subsequently, three concepts of legal dogmatics are considered: two articulated originally in the response to this critique and one contemporary. It is argued that the image of legal dogmatics in domestic legal theory is paradoxical but stable: despite emphasizing the autonomy of legal dogmatics from legal texts as well as the intention of the legislator, it is argued that legal dogmatics resembles natural sciences. At the same time, attention is drawn to the internal tensions within the discussed concepts. This leads to the conclusion that the discussed concepts of le-gal dogmatics were neither descriptive nor prescriptive, but they had a solely legitimizing character: their underlying aim was to protect the autonomy of legal dogmatics and — co-construed by the lat-ter — law. Finally, the explanation of this phenomena is provided and attention to dangers associated with it is drawn. In the conclusion, I argue that there is a growing need for a democratic theory of law.  

Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu, jaki na rodzimą teorię dogmatyki prawa miało doświadczenie realnego socjalizmu. W tym celu najpierw pokrótce rekonstruuję krytykę dogmatyki w nurcie marksistowskim. Następnie omawiam dwie koncepcje dogmatyki prawa powstałe w tym okresie i zestawiam je z współczesną interpretacją dogmatyki prawa. Pokazuję, że obraz dogmatyki prawa w rodzimej refleksji teoretycznej jest paradoksalny, ale stabilny — dogmatyka jest postrzegana jako nauka podobna do nauk ścisłych, a jednocześnie akcentuje się jej daleko idącą autonomię względem tekstu prawnego oraz woli ustawodawcy. Jednocześnie zwracam uwagę na wewnętrzne napięcia w ramach przedmiotowych koncepcji, co ostatecznie prowadzi mnie do postawienia tezy, iż miały one charakter nie tyle opisowy czy normatywny, ile legitymizacyjny — były obliczone na ochronę autonomii dogmatyki i opracowywanego przez nie prawa. Staram się objaśnić ten fenomen, a następnie zwracam uwagę na ryzyka z tym związane i argumentuję, że obecnie aktualizuje się zapotrzebowanie na demokratyczną teorię prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116811   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.122.13

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 221-236

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content hits:

87

Number of object content views in PDF format

92

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127291

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information