Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

O miejscu prawa spółek w systemie prawa

Creator:

Uliasz, Roman

ORCID:

0000-0002-3143-1941

Subject and Keywords:

spółki   prawo cywilne   prawo handlowe   odrębność

Abstract:

Intencją autora niniejszego artykułu jest próba określenia relacji prawa spółek względem zarówno prawa cywilnego, jak i prawa handlowego. W artykule przedstawiono argumenty mające przemawiać za tym, że prawo spółek jest w istocie bardziej wyodrębnionym zespołem norm prawnych, niż mogłoby to wynikać z tradycyjnego postrzegania tego prawa jako jednego z komponentów prawa handlowego, a przez to i prawa cywilnego. Ma za tym przemawiać przede wszystkim to, że na gruncie prawa spółek klasycznym instytucjom i pojęciom prawa cywilnego nadaje się znacząco odmienną treść.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red   Leśniak Marek. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.121.7

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 85-97

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm