Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O miejscu prawa spółek w systemie prawa

Creator:

Uliasz, Roman

ORCID:

0000-0002-3143-1941

Subject and Keywords:

spółki ; prawo cywilne ; prawo handlowe ; odrębność

Abstract:

Intencją autora niniejszego artykułu jest próba określenia relacji prawa spółek względem zarówno prawa cywilnego, jak i prawa handlowego. W artykule przedstawiono argumenty mające przemawiać za tym, że prawo spółek jest w istocie bardziej wyodrębnionym zespołem norm prawnych, niż mogłoby to wynikać z tradycyjnego postrzegania tego prawa jako jednego z komponentów prawa handlowego, a przez to i prawa cywilnego. Ma za tym przemawiać przede wszystkim to, że na gruncie prawa spółek klasycznym instytucjom i pojęciom prawa cywilnego nadaje się znacząco odmienną treść.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red ; Leśniak Marek. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.121.7

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng ; pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3993. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2020, 121, s. 85-97

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm