Object

Title: Utwory użytkowe — wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Utwory użytkowe — wybrane zagadnienia

Alternative title:

Works of utility — selected issues

Creator:

Jezioro, Julian (1959-)

ORCID:

0000-0001-7378-000X

Subject and Keywords:

copyright   rational legislator paradigm   work   functionally oriented use of works   forms of industrial property   computer programs   works of utility  
prawo autorskie   paradygmat racjonalnego prawodawcy   utwór   utwory użytkowe   przedmioty własności przemysłowej   użytkowość utworów zorientowana funkcjonalnie   programy komputerowe

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The author, pointing to some types of works, presents in a controversial way the criterion of “functional orientation”, which — in his opinion — may be useful for creating the legal definition of “works of utility”. The author attempts to substantiate the thesis that the use of this term has a significant cognitive value. Category thus defined, can be used both as a tool for studying trade relations covered by legal regulation as well as in the practice of lawmaking and applying the law. This closely matches the paradigm of the rational legislator. This assessment is based on partial research results on architectural, didactic, and typographic works. The conducted considerations generally aim at attempting to define, for the purposes of legal analysis, the concept of “work of utility” — by indicating the criteria for its distinction and additionally, its brief comparison to the selected current copyright law regarding works that should be considered “utility” using these criteria. In this respect, the author considers the regulation regarding computer programs as a model regulation and briefly analyses adequate existing regulations using the proposed criterion with consideration for the rational legislator paradigm.  

Autor, wskazując na niektóre rodzaje utworów, w sposób dyskusyjny prezentuje kryterium „orientacji funkcjonalnej”, które — w jego ocenie — może być użyteczne do sformułowania określenia prawnego pojęcia „utwory użytkowe”. Autor stara się uzasadnić tezę, że posługiwanie się tym określeniem ma istotną wartość poznawczą i kategoria ta może być wykorzystywana zarówno jako narzędzie badania stosunków obrotu objętych reglamentacją prawną, jak i w praktyce stanowienia i stosowania prawa, co ściśle przystaje do paradygmatu racjonalnego prawodawcy. Ocena ta oparta jest na cząstkowych wynikach badań dotyczących utworów architektonicznych, dydaktycznych oraz z zakresu typografii. Prowadzone rozważania zasadniczo zmierzają do dookreślenia propozycji zdefiniowania, na potrzeby analizy prawnej, pojęcia „utwór użytkowy” — poprzez wskazanie kryteriów jego wyodrębnienia oraz dodatkowo odniesienia go do wybranego, aktualnego uregulowania prawa autorskiego dotyczącego utworów, które należy uznać za „użytkowe”, stosując te kryteria. W tym zakresie za uregulowanie modelowe autor przyjmuje programy komputerowe i ogólnie analizuje aktualne uregulowanie prawa autorskiego z zastosowaniem zaproponowanego kryterium z punktu widzenia paradygmatu racjonalnego prawodawcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110366   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.77

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 381-392

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

125

Number of object content views in PDF format

129

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121049

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Utwory użytkowe — wybrane zagadnienia Jan 12, 2023

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information