Object

Title: Pracownicze oceny okresowe — wybrane elementy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pracownicze oceny okresowe — wybrane elementy

Alternative title:

Employee evaluation — selected aspects

Creator:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka

ORCID:

0000-0003-1767-4709

Subject and Keywords:

employment relationship   periodic employee evaluation   fair and objective criteria  
stosunek pracy   ocena okresowa   sprawiedliwe i obiektywne kryteria

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

Periodic employee evaluations are now a permanent element of the employment relationship. The evaluation mechanism existing in the public service also provides for negative effects related to the process of periodic evaluations. The aim of the article is to point out that the main purpose of periodic evaluations is, however, their positive dimension, aimed at the employee’s professional development process, improving his qualifications and developing competences. On the basis of worker pragmatics, this task is difficult because the employer’s behaviour is not free but should focus on the assessment of certain normative criteria using an objective measure (Article 94 point 9 of the Labour Code).  

Oceny okresowe stanowią obecnie stały element stosunku pracy. Mechanizm ocen istniejący w służbie publicznej przewiduje również ujemne skutki związane z procesem jego stosowania. Zadaniem artykułu jest zwrócenie uwagi, że głównym celem ocen okresowych jest jednak ich wymiar pozytywny, nakierowany na proces rozwoju zawodowego pracownika, podnoszenia jego kwalifikacji i rozwijania kompetencji. Na gruncie pragmatyk pracowniczych zadanie to jest o tyle utrudnione, że postępowanie pracodawcy nie jest dowolne, lecz powinno koncentrować się na ocenie określonych normatywnie kryteriów za pomocą obiektywnego miernika (art. 94 pkt 9 k.p.).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110347   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.120.94

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 605-617

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

882

Number of object content views in PDF format

888

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121036

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Pracownicze oceny okresowe — wybrane elementy Jul 19, 2023

This page uses 'cookies'. More information