Object

Title: Geneza jurysdykcji apelacyjnej Izby Lordów nad rozstrzygnięciami sądów szkockich

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Geneza jurysdykcji apelacyjnej Izby Lordów nad rozstrzygnięciami sądów szkockich

Alternative title:

The origins of the House of Lords’ appellate jurisdiction on the Scottish courts’ decisions

Creator:

Szymura, Mateusz

ORCID:

0000-0001-7146-8477

Subject and Keywords:

Scots law   Court of Session   House of Lords   mixed jurisdiction  
prawo szkockie   Sąd Sesji   Izba Lordów   hybrydowe systemy prawne

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

In the paper the author attempts to present the origin and development of the appellate jurisdiction of the House of Lords. The analysis focuses on the presentation of the sources and scope of judicial powers held by the parliaments of the kingdoms that have become part of the United Kingdom. Theauthor subsequently discussed ideas behind the regulation of separate legal systems and judicatures as in the Act of Union of 1707. The final part of the analysis is a presentation of the most important aspects of the House of Lords appellate jurisdiction in the period before the establishment of the Supreme Court of the United Kingdom.  

W opracowaniu autor podejmuje próbę przedstawienia genezy i rozwoju jurysdykcji apelacyjnej wyższej izby parlamentu brytyjskiego, jaką jest Izba Lordów. Analiza koncentruje się na przedstawieniu źródeł i zakresu uprawnień sądowniczych posiadanych przez parlamenty królestw, które weszły w skład Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, a następnie dyskusji i rozwiązań, które stały u podstaw regulacji relacji obu systemów prawnych w traktacie zjednoczeniowym z 1707 roku. Ostatnią częścią analizy jest przedstawienie najważniejszych aspektów sprawowania jurysdykcji apelacyjnej przez Izbę Lordów w okresie do powstania Sądu Najwyższego Zjednoczonego Królestwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110357   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.103

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 733-745

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

48

Number of object content views in PDF format

53

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121032

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information